«

»

Ljubljana, 14. februar 2018

Spoštovani člani Sviz!

Pred natančno enim letom, 14. 2. 2018, smo SVIZ-ci okupirali center Ljubljane, zasedli Kongresni trg in z glasnimi vzkliki zahtevali ustrezno vrednotenje dela vseh zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja, od vrtcev do univerz, ter na področju znanosti in kulture, od najnižje do najvišje vrednotenega delovnega mesta. Prišli smo iz vseh koncev in krajev Slovenije ter Vladi RS odločno pokazali, da od naših zahtev za zvišanje plač ne bomo odstopili. Prav ta dogodek je na koncu privedel do uspešnega zaključka pogajanj in zvišanja plač vseh zaposlenih v VIZ, znanosti in kulturi ter do zaustavitve trenda razvrednotenja in padanja sredstev v teh dejavnostih.

Prav je, da se spomnimo tega pomembnega dogodka, k uspešni izvedbi katerega ste v veliki meri pripomogli prav vi, predsednice in predsedniki OO z ekipami vaših sindikalnih zaupnikov! Takole se nas je videlo iz balkona Univerze v Ljubljani in tik izpod odra.

Nadja Goetz, pomočnica glavnega tajnika SVIZ Slovenije.