«

»

Pridobljene pravice niso samoumevne

Praznik dela je za sindikate vsako leto priložnost, da spomnimo in hkrati opomnimo, da nam pravice, ki jih imamo zaposleni danes, niso bile dane vnaprej, temveč smo jih skozi čas v različnih sindikalnih akcijah le stežka pridobivali. Obenem se je pomembno zavedati, da pridobljene pravice tudi niso samoumevne, zato jih moramo sindikati vseskozi vzdrževati in jih v posameznih trenutkih tudi odločno braniti, saj pritiski s strani posameznih družbenih skupin in oblasti pogosto niso majhni. Članice in člani SVIZ-a smo zadovoljni, da lahko v okviru svojega sindikata organizirano izražamo svoje interese in jih tudi učinkovito uresničujemo. Solidarnost, pravno svetovanje, SVIZ-ov zdravstveni sklad in informacije o aktualnem dogajanju so le del pravic in ugodnosti, ki smo jih deležni kot posamezniki in nam pomagajo ohraniti dostojanstvo v najzahtevnejših življenjskih preizkušnjah. Širše imamo kot članice in člani najštevilčnejšega sindikata v javnem sektorju v Sloveniji možnost prispevati k zagotavljanju urejenih delovnih pogojev, vključno z ustreznim plačilom za opravljeno delo, ter tudi k oblikovanju takšne politike v izobraževanju, znanosti in kulturi, ki utrjuje vlogo in pomen omenjenih področij kot temeljnih stebrov vsake uspešne sodobne družbe. V SVIZ-u nam je v ostrih konfliktih uspelo v preteklosti že nekajkrat preprečiti, da bi oblast uveljavila škodljive ukrepe, ki bi pomembno poslabšali kakovost javnega šolstva, položaj znanosti in kulture ter zaposlenih na teh področjih. Iz zadnjega obdobja smo posebej ponosni na to, da smo v minulem letu izpeljali najmnožičnejšo splošno stavko v vzgoji in izobraževanju v državi, v kateri je sodelovalo več kot 40.000 zaposlenih, in da smo po dveh letih intenzivnih prizadevanj za ustreznejše vrednotenje dela zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi to v dogovoru z Vlado RS tudi dosegli. Ob napovedanih večjih spremembah vzgojno-izobraževalnega sistema in oblikovanju novega strateškega dokumenta države na tem področju bomo vztrajali pri ohranjanju nesporne kakovosti slovenskega javnega šolstva ter si prizadevali za povečevanje zaupanja v izobraževalke in izobraževalce ter krepitev njihove strokovne avtonomije.

Jelka Velički,, predsednica Glavnega odbora SVIZ in Območnega odbora SVIZ Velenje