«

»

Objavljen pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah

Nedavno so bile v Uradnem listu (št. 178/21, od strani 10433 (oziroma strani 43 v dokumentu PDF)) objavljene spremembe in dopolnitve pravilnikov o normativih in standardih s področja srednjega šolstva, in sicer:

– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje  izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, (pripombe SVIZ),

– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom, (pripombe SVIZ),

– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli, (pripombe SVIZ),

– Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, (pripombe SVIZ).

Pravilniki so bili sprejeti v takšni obliki oziroma vsebini, kot jih je MIZŠ prvotno pripravilo in predlagalo/poslalo v javno razpravo. Mnenja in predlogi, ki jih je k posameznim osnutkom pravilnikov prispeval SVIZ, niso bili upoštevani. Naše predloge najdete s klikom zgoraj na povezavo »pripombe SVIZ«.