Sindikalni zaupniki

IME IN PRIIMEK ZAVOD KRAJ

1.

KARMEN KASESNIK VRTEC VELENJE Velenje

2.

BERNARDKA BOLHA VRTEC Ć OĆ TANJ Ć oĆĄtanj

3.

NEVENKA ANZELC GOSTENČNIK JVIZ MOZIRJE OE VRTEC MOZIRJE Mozirje

4.

DUBRAVKA TRĆœIČ VRTCI OBČINE ĆœALEC Ćœalec

5.

PRIMOĆœ HLADNIK OĆ  ANTONA AĆ KERCA Velenje

6.

MIHAELA VERDNIK OƠ GORICA Velenje

7.

DAMIJAN VODUĆ EK OĆ  GUSTAVA Ć ILIHA Velenje

8.

SIMONA ĆœOHAR OĆ  LIVADA Velenje

9.

VESNA VRANJEĆ  KOPRIVNIKAR OĆ  MIHE PINTARJA TOLEDA Velenje

10.

OĆ  Ć ALEK Velenje

11.

SONJA BRIC OĆ  KARLA DESTOVNIKA – KAJUHA Ć oĆĄtanj

12.

ANDREJA PLUT OĆ  Ć EMPETER Ć empeter

13.

DAĆ A RAK I. OĆ  ĆœALEC Ćœalec

14.

SIMONA FORTEK DOLINĆ EK OĆ  MOZIRJE Mozirje

15.

OĆ  LJUBNO OB SAVINJI Ljubno ob Savinji

16.

KLAVDIJA SEĆ EL OĆ  BRATOV LETONJA Ć martno ob Paki

17.

MAJA BRINOVĆ EK OĆ  BLAĆœA ARNIČA Luče

18.

DAMIJAN SORČAN OƠ BRASLOVČE Braslovče

19.

TJAĆ A REPENĆ EK OĆ  FRANA KOCBEKA Gornji Grad

20.

PETRA LONČAR OƠ NAZARJE Nazarje

21.

VESNA NAVODNIK OCVIRK OĆ  GRIĆœE GriĆŸe

22.

MARJANA LEƠNIK OƠ PETROVČE Petrovče

23.

ALJA BRATUĆ A OĆ  POLZELA Polzela

24.

KARMEN KOČEVAR OƠ REČICA OB SAVINJI Rečica ob Savinji

25.

JERICA ĆœGEČ GĆ  FRAN KORUN KOĆœELJSKI Velenje

26.

JELKA HORVAT CVIU Velenje

27.

NATALIJA BREGAR II. OĆ  ĆœALEC Ćœalec

28.

DAVID DE COSTA GIMNAZIJA – Ć CV Velenje

29.

BOJAN POĆœUN Ć OLA ZA STROJNIĆ TVO, GEOTEHNIKO IN OKOLJE – Ć CV Velenje

30.

FRANCI OBLAK ELEKTRO IN RAČUNALNIƠKA ƠOLA  – ƠCV Velenje

31.

JANEZ JEVĆ NIK Ć OLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI  – Ć CV Velenje

32.

SIMON Ć PITAL MUZEJ VELENJE Velenje

33.

BARBARA PERGOVNIK JAVNI ZAVOD FESTIVAL VELENJE Velenje

34.

MIRELA KRUĆ KO KNJIĆœNICA VELENJE Velenje

35.

ROBERTO MOTOH INĆ TITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO Ćœalec

36.

ROMAN MEĆœNAR OSREDNJA KNJIĆœNICA MOZIRJE Mozirje