Sindikalni zaupniki

IME IN PRIIMEK ZAVOD KRAJ

1.

KARMEN KASESNIK VRTEC VELENJE Velenje

2.

BERNARDA BOLHA VRTEC Ć OĆ TANJ Ć oĆĄtanj

3.

IRENA Ć KULJ OE VRTEC MOZIRJE Mozirje

4.

DUBRAVKA TRĆœIČ VRTCI OBČINE ĆœALEC Ćœalec

5.

JELKA VELIČKI OƠ ANTONA AƠKERCA Velenje

6.

MIHAELA VERDNIK OƠ GORICA Velenje

7.

ROMAN FRANGEĆ  OĆ  GUSTAVA Ć ILIHA Velenje

8.

SIMONA ĆœOHAR OĆ  LIVADA Velenje

9.

VESNA VRANJEĆ  KOPRIVNIKAR OĆ  MIHE PINTARJA TOLEDA Velenje

10.

OĆ  Ć ALEK Velenje

11.

TOMAĆœ REPENĆ EK OĆ  KARLA DESTOVNIKA – KAJUHA Ć oĆĄtanj

12.

ANDREJA PLUT OĆ  Ć EMPETER Ć empeter

13.

MOJCA URANJEK I. OĆ  ĆœALEC Ćœalec

14.

BLAĆœ PODRIĆœNIK OĆ  MOZIRJE Mozirje

15.

ƠPELA MAVRIČ OƠ LJUBNO OB SAVINJI Ljubno ob Savinji

16.

KLAVDIJA SEĆ EL OĆ  BRATOV LETONJA Ć martno ob Paki

17.

SAĆ A VRABIČ OĆ  BLAĆœA ARNIČA Luče

18.

DAMIJAN SORČAN OƠ BRASLOVČE Braslovče

19.

TJAĆ A REPENĆ EK OĆ  FRANA KOCBEKA Gornji Grad

20.

ANDREJA MAVRIČ OƠ NAZARJE Nazarje

21.

VLASTA POLENIK OĆ  GRIĆœE GriĆŸe

22.

OLGA DROBEĆœ OĆ  PETROVČE Petrovče

23.

MARIJA BASTL OĆ  POLZELA Polzela

24.

KARMEN KOČEVAR OƠ REČICA OB SAVINJI Rečica ob Savinji

25.

INES IVANOVIČ GĆ  FRAN KORUN KOĆœELJSKI Velenje

26.

JELKA HORVAT CVIU Velenje

27.

NATALIJA BREGAR II. OĆ  ĆœALEC Ćœalec

28.

JELKA ODER GIMNAZIJA – Ć CV Velenje

29.

BOJAN POĆœUN Ć OLA ZA STROJNIĆ TVO, GEOTEHNIKO IN OKOLJE – Ć CV Velenje

30.

PETRA MASTNAK ELEKTRO IN RAČUNALNIƠKA ƠOLA  – ƠCV Velenje

31.

BOJANA URBANC Ć OLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI  – Ć CV Velenje

32.

SIMON Ć PITAL MUZEJ VELENJE Velenje

33.

SILVIJA BAĆ NEC JAVNI ZAVOD FESTIVAL VELENJE Velenje

34.

MIRELA KRUĆ KO KNJIĆœNICA VELENJE Velenje

35.

DAMJAN OMLADIČ INĆ TITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO Ćœalec

36.

ROMAN MEĆœNAR OSREDNJA KNJIĆœNICA MOZIRJE Mozirje