«

»

Pregovorne potrpežljivosti zaposlenih v VIZ ni več

Razmere za delo in pouk v vrtcih in šolah postajajo nevzdržne, raven varovanja zdravja zaposlenih se znižuje, za dodatne obremenitve ni zagotovljeno plačilo.Ljubljana, 18. januarja 2022 – V zadnjih dneh, ko se število koronavirusnih okužb povečuje, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) hkrati prejema številčna opozorila in pritožbe zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, da so v vrtcih in šolah razmere vse zahtevnejše in že bistveno vplivajo na kakovost vzgojno-izobraževalnega dela ter povečujejo tveganja za zdravje vseh vključenih v te procese. Članice in člani sindikata povsem upravičeno poudarjajo, da izjeme pri opredeljevanju karanten, ki jih oblast uvaja tudi v šolstvu, pomenijo rahljanje varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb in še dodatno povečevanje tveganj za zdravje zaposlenih, otrok, učenk in učencev ter dijakov in dijakinj. Povsem očitno je, da se vzporedno z zviševanjem števila obolelih na drugi strani merila za varovanje zdravja znižujejo in ožijo, kar je morda v hipnem interesu gospodarstva, nikakor pa ne v interesu obvladovanja in omejevanja širjenja epidemije covida-19 ter varnosti in zdravja vseh vključenih v vzgojno-izobraževalni proces.

Da naj bi se vrtci in šole zapirali zadnji, se je strinjal tudi SVIZ, vendar ob tem vsakokrat znova izpostavil, da pot do tega cilja vodi izključno prek nujne krepitve varnosti in zagotavljanja zdravih pogojev za delo v šolskem prostoru. A podčrtati je treba, da ni oblast za to, da bi se varnost zaposlenih in drugih vključenih v dejavnosti vzgoje in izobraževanja povečala, naredila praktično nič! Medtem ko sindikat že več kot leto opozarja na ključni pomen prezračevalnih naprav, ki bi pripomogle k bistveno varnejšemu delovanju vrtcev in šol, je oblast prepričana v zadostnost naravnega prezračevanja in k temu cinično dodatno pripominja, da imajo vse učilnice okna. Niti to ne drži v celoti. Hkrati v učilnicah kljub večkrat ponovljenim zahtevam sindikata prav tako še zdaj niso nameščene niti pleksi zaščitne pregrade, ki bi tudi pripomogle k zmanjšanju tveganj. Ob zapovedani uporabi mask FFP2, ki je predvidena z jutrišnjim dnem, se SVIZ sprašuje, ali jih je oblast zagotovila dovolj. Prav tako se poraja pomislek, da je slovenska vlada prezrla, da je povprečna starost slovenskega učiteljstva med višjimi Evropi, kar pomeni še dodatna tveganja za težji potek koronavirusne bolezni – ali pa se za to zdravstveno pomembno dejstvo naša oblast sploh ne zmeni? Gre za zdravje ljudi, a odnos vlade do zaposlenih v šolstvu je glede tega omalovažujoč in nedopustno ignorantski!

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju ob zanemarjanju zagotavljanja varnosti in zdravja na delovnem mestu dodatno opozarjajo, da postajajo obremenitve za tiste, ki v zdajšnjih razmerah so v službi, nevzdržne. Število ur nadomeščanj odsotnih sodelavk in sodelavcev se kopiči preko vsake dopustne meje, povečuje se število dežurstev, zmeraj več je dodatnih nalog pri izvajanju ukrepov, ki jih oblast nedomišljeno in brez jasne strategije hitro spreminja. Še zlasti zaostrene so v luči covida-19 že sicer zahtevne razmere v vzgojnih zavodih (v SVIZ so organizirani vzgojni zavodi Mladinski dom Jarše, Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana, Vzgojni zavod Frana Milčinskega Smlednik, Vzgojni zavod Kranj, Vzgojni zavod Planina, Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec, Mladinski dom Maribor, Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora), v katerih tisti zaposleni, ki niso zboleli ali niso napoteni v karanteno, zaradi hudega pomanjkanja osebja in posledično dodatnih obremenitev dobesedno pregorevajo. Obljube Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), da bo zavodom, v katerih bo okužb veliko, zagotovilo dodatne zaposlene, so dobesedno izpuhtele v zrak. V skladu z zapisanim SVIZ na Vlado RS ponovno naslavlja zahtevo, da je treba nemudoma dogovoriti plačilo dodatnih obremenitev, povečanega obsega dela nad tedensko omejitvijo in plačilo nadur za čas obvladovanja epidemije. Sindikat prav tako zahteva, da se za tveganja, ki so jim zaposleni v vzgoji in izobraževanju izpostavljeni, zagotovi sredstva za izplačilo ustreznih dodatkov. Če vlada ne bo takoj poskrbela za normalizacijo razmer, naj se na siceršnjo skoraj pregovorno potrpežljivost zaposlenih v šolstvu v nobenem primeru ne zanaša, ker potrpljenja ni več!