«

»

Slovenske knjižnice praznujejo

Knjižnično dejavnost na območju 212 slovenskih občin opravlja 58 splošnih knjižnic, ki jo izvajajo v več kot tisoč manjših in večjih krajih po Sloveniji. Skupno število lokacij, kjer opravljajo knjižnično dejavnost, je 274, po naši državi pa vozi tudi 13 bibliobusov, ki izvajajo knjižnično dejavnost na 806 postajališčih. Vse splošne knjižnice razpolagajo z 12 milijoni enot gradiva. Petina vsega prebivalstva Slovenije je članov splošnih knjižnic, na različne načine pa jih knjižnične storitve uporablja več kot polovica. Knjižnice so fizični in virtualni prostori učenja, prireditev, srečevanj, informacijska središča lokalnih skupnosti, prostori druženja, socialnega mreženja ter demokratičnega sooblikovanja družbe.

V Sloveniji je razvoj knjižnic usmerjen v inovativnost in proaktivnost, povezovanje v okolju, trajnostni razvoj, posodobitev poslovnega modela in krepitev delovanja mreže knjižnic, v razvoj novih storitev, v pridobivanje znanj, potrebnih kot odgovor na neprestane spremembe v družbi ter v utrjevanje vloge knjižnice kot aktivnega partnerja v družbi.

Kot so zapisali v združenju pred letošnjim tednom splošnih knjižnic, povabilo izvolite v knjižnice velja za vsakogar. “Za tiste, ki delajo šele prve korake na področju branja in pismenosti in jim knjižničarji posvečajo prav posebno pozornost. Vedoželjnim pomagajo in jih spodbujajo pri ustvarjalnosti, vsem prebivalcem omogočajo uporabo sodobnih tehnologij, pomagajo pri iskanju informacij in virov v strokovni literaturi, omogočajo vseživljenjsko učenje in pridobivanje znanja. Za lokalna okolja raziskujejo in varujejo kulturno dediščino ter spoznavajo prebivalce z različnimi avtorji leposlovnih del, ki jih povabijo v svojo sredino.”

V ponedeljek, 14. novembra, se bo torej začel teden slovenskih knjižnic, s katerim slovenske splošne knjižnice nagovarjajo prebivalce v lokalnih skupnostih, tako svoje zveste obiskovalce kot tiste, ki v knjižnice redko zaidejo. Med 14. in 18. novembrom se bodo v knjižnicah zvrstili različni dogodki. Kot skupno rdečo nit so jim nadeli povabilo Izvolite (v) knjižnico.

Predsednica Združenja splošnih knjižnic Vesna Horžen je ob tem poudarila: “Knjižnice so zaupanja vreden svet v malem, ker hranijo in omogočajo dostop do duha in znanja vsega človeštva. So poslednja oaza človečnosti. Živimo in delamo v času, ko je zaupanje vrednota, ki izginja, knjižnice pa se jo trudijo ohranjati in s tem omogočajo možnosti za prihodnost. Zato je pomembno, izvoliti oziroma izbrati knjižnico.”

Teden splošnih knjižnic se bo v petek zaključil z dnevom splošnih knjižnic v Krškem. Ob tej priložnosti bodo podelili nagrade Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte, ki na poseben in inovativen način zbližujejo knjige in bralce, ter nagrade za tiste knjižničarje, ki bralcem kvalitetno pripovedujejo o knjigah na portalu Dobreknjige.si.

Kot so zapisali v združenju pred letošnjim tednom splošnih knjižnic, povabilo izvolite v knjižnice velja za vsakogar. “Za tiste, ki delajo šele prve korake na področju branja in pismenosti in jim knjižničarji posvečajo prav posebno pozornost. Vedoželjnim pomagajo in jih spodbujajo pri ustvarjalnosti, vsem prebivalcem omogočajo uporabo sodobnih tehnologij, pomagajo pri iskanju informacij in virov v strokovni literaturi, omogočajo vseživljenjsko učenje in pridobivanje znanja. Za lokalna okolja raziskujejo in varujejo kulturno dediščino ter spoznavajo prebivalce z različnimi avtorji leposlovnih del, ki jih povabijo v svojo sredino.”