«

»

Z zaupnicami in zaupniki v visokem šolstvu in znanosti

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije smo z izobraževalnim seminarjem za sindikalne zaupnice in zaupnike iz visokega šolstva in znanosti 15. in 16. maja 2023 v Portorožu sklenili niz dvodnevnih izobraževanj, ki smo jih letošnjo pomlad pripravili za vseh šest sindikalnih konferenc, ki so aktivne v Svizu

V uvodu v prvi dan izobraževalnega seminarja je predsednik Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti dr. Danilo Korže izrekel dobrodošlico vsem navzočim, se dotaknil aktualnih razmer in predstavil program dogodka. Spregovoril je o dejavnosti sindikalne konference od lanskega volilnega zbora, na katerem so bili imenovani članice in člani novega predsedstva konference, ob tem pa spomnil na kongres sindikata, ki je v okviru statuta in programskih smernic opredelil nekatere spremembe, pomembne tudi za področje visokega šolstva in znanosti. Med njimi je predsednik sindikalne konference omenil statutarno spremembo v povezavi z razglasitvijo stavke in članstvo dveh predstavnikov konference v izvršilnem odboru sindikata, ki sta tako neposredno aktivno vključena v aktualno dogajanje v Svizu. Izpostavil je še sklenitev dveh stavkovnih sporazumov z vlado, ki sta zagotovila izboljšave za nekatere zaposlene v visokošolskem prostoru, oblikovanje samostojnega ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dejavnost novo oblikovanega aktiva mladih raziskovalcev in asistentov, sodelovanje v upravnem odboru agencije za raziskovalno dejavnost, posebni delovni skupini za prenovo visokošolske zakonodaje in dejavnost Sviza v mednarodnem visokošolskem odboru, ki je vzpostavljen pri Evropskem sindikalnem odboru za izobraževanje (ETUCE).  

Sindikalne zaupnice in zaupnike je zatem nagovoril glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj, ki je prav tako izpostavil pomembne odločitve, ki so jih sprejeli delegatke in delegati na  zadnjem kongresu sindikata, v nadaljevanju pa z navzočimi spregovoril o poteku pogajanj v okviru predvidene prenove plačnega sistema v javnem sektorju, vzpostavljanju plačnih stebrov, usklajevanju osnutka o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Predstavil je temeljne, najpomembnejše in tudi najbolj specifične predlagane rešitve novega sistema ter osnovne pogoje, pod katerimi bi bil ta sprejemljiv tudi za Sviz: le če bo boljši in pravičnejši od obstoječega ter ne bo poslabševal položaja zaposlenih. V razpravi o aktualnem dogajanju, pomembnem za članstvo Sviza, se je dotaknil še sindikalnega predloga vladi za izplačilo višjega regresa za letni dopust za zaposlene v javnem sektorju. Letos so sindikati predlagali, da bi javni uslužbenci do 26. plačnega razreda prejeli 1.503 evre regresa, potem pa bi se zneski zmanjševali po 100 oziroma 50 evrov do 50. razreda: regres za uslužbence od 27. do vključno 35. plačnega razreda bi glede na predlog znašal 1.453,36 evra neto, od 36. do vključno 40. razreda 1.403,36 evra neto in od 41. do vključno 50. plačnega razreda 1303,36 evra neto. Za tiste, ki so uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, bi prejeli zakonsko določeni znesek, tj. 1.203,36 evra neto. O predlogu izplačila višjega regresa za letni dopust od zakonsko določenega minimuma se vlada še ni izrekla.

Dopoldanski del prvega dneva izobraževalnega seminarja za sindikalne zaupnice in zaupnike v visokem šolstvu in znanosti se je sklenil s srečanjem z ministrom za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorjem Papičem, ki je predstavil aktivnosti, pomembne za resor, ob tem pa med drugim napovedal pripravo osnutka novega zakona o visokem šolstvu. Sindikalni zaupnice in zaupniki so nanj naslovili vprašanja o postopku volitev na univerzi, kolektivnih pogodbah za visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost ter morebitni vzpostavitvi skupne kolektivne pogodbe, oblikovanju novega plačnega sistema v javnem sektorju in oblikovanju plačnih stebrov za posamezne dejavnosti v okviru le-tega. Izpostavili so še problematiko različnega napredovanja zaposlenih na univerzah in inštitutih, položaj asistentov z doktoratom ter plačno neenakost bibliotekarjev, knjižničarjev in drugih strokovnih sodelavcev v visokem šolstvu z zaposlenimi na primerljivih delovnih mestih na drugih ravneh vzgoje in izobraževanja.