Category Archive: Nerazvrščeno

9. PRVENSTVO ČLANIC IN ČLANOV SVIZ SLOVENIJE V VELESLALOMU

KDAJ IN KJE?

Tekmovanje bo potekalo  v soboto, 3. februarja 2024, na smučišču Golte. Smučarski center Golte leži nad  Mozirjem, od koder je lep razgled na Savinjsko dolino, Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke.

Spodnja postaja nihalke se nahaja v vasi Žekovec, ki je od Mozirja oddaljena 4 km. (Radegunda 19 c, Mozirje). Tu vas bomo pričakali organizatorji in vas usmerili  proti gondoli, ki vas bo pripeljala do hotela Golte na nadmorsko višino 1410 m.

ČASOVNICA:

 • na spodnji postaji nihalke Žekovec vas pričakujemo od 7.00 dalje.
 • vodje skupin bodo ob prihodu od organizatorjev prevzele dnevne smučarske karte za smučarje, vozovnice za nihalko za spremljevalce ter za vse  kupone za kosilo 
 • ob 8.00 se bodo smučarji zbrali v  kongresni dvorani, spremljevalci pa v baru Ledenica kjer se bomo pogreli ob čaju in kavi ter si privoščili zajtrk.
 • smučarski čevlji v kongresni dvorani niso dovoljeni
 • vodje skupin predajo izjavo o izključitvi odgovornosti in prevzamejo  štartne številke (TIMING Golte)
 • od 9.00 dalje je možen in obvezen ogled proge je za tekmovalce in tekmovalke
 • tekmovanje bo potekalo na smučarski  progi Blatnik (dolžina 650m) –  dostop do vrha je mogoč z novo štirisedežnico Smrekovec
 • pričetek tekmovanja ob 10.uri 
 • v ciljni ravnini tekmovalci oddajo štartne številke
 • kosilo s pijačo po izbiri po 11. uri v  kongresni dvorani in na terasi hotela Golte
 • med 11.30 in 13.00 prosto smučanje (tekmovalci prejmejo dnevne smučarske karte in lahko smučajo tudi v popoldanskem času)
 • razglasitev rezultatov bo ob 13.30 uri na terasi hotela Montis

TEKMOVANJE / PRAVILA

  Tekmovanje bo potekalo v štirih starostnih kategorijah, ločeno po spolu (ženske in moški)

  ekipno po območjih 

1. kategorija: letnik 1968 in starejši

2. kategorija: letnik 1969 do 1978

3. kategorija: letnik 1979 do 1988

4. kategorija: letnik 1989 in mlajši

 Pri posameznikih je 8 kategorij.

 Prvi trije tekmovalci v vsaki kategoriji prejmejo medalje.

Merjenje časov izvaja TIMING Golte; Za ekipno zmago se točkuje enako kot zadnja leta, po sistemu interpolacije.

Zmagovalna ekipa prejme prehodni pokal, ki ga ima v lasti do prihodnjega  10. prvenstva   SVIZ – a v veleslalomu.

Prijavljeni tekmovalci ,  tekmovalke  in spremljevalci morajo biti člani SVIZ- a.

 Tekmovanje v tekmovalnih smučarskih dresih ni dovoljeno.

Organizator tekmovanja je SVIZ OO Velenje, izvajalec tekme Golte d.o.o., obdelava rezultatov TIMING Golte.

PRIJAVITE SE PRI SVOJEM SINDIKALNEM ZAUPNIKU OZ. ZAUPNICI

S podpisom nastopajoči dovoljujejo tudi objavo tabel s končnimi rezultati na spletnih straneh. Štartne številke bomo razdelili samo podpisanim smučarjem.

Tekmovalci, ki se pripeljejo individualno, morajo vodjo skupine počakati na spodnji postaji nihalke Žekovec, se podpisati v tabelo z izjavo in prevzeti smučarsko karto in bon za kosilo.

Člani organizacijskega odbora:

Bojan Požun, vodja tekmovanja,

Jelka Velički, Bernardka Bolha, Tjaša Repenšek, Franc Oblak, Janez Jevšnik in Damijan Sorčan

  

Pravno svetovanje

Skupaj zmoremo več


Modra zavarovalnica
 že vsa leta delovanja podpira dobrodelne dejavnosti, ki pomagajo ustvarjati boljše pogoje na področju izobraževanja in zagotavljajo vlaganje v znanje ter razvoj otrok in mladostnikov. Ob koncu pravkar minulega leta smo se njihovi zadnji akciji zbiranja informacijsko-komunikacijske opreme za potrebe pouka na daljavo pridružili tudi v SVIZ. Na tem mestu se zahvaljujemo predsednicam in predsednikom območnih odborov SVIZ Posavje, Pomurje, Koroška, Bela krajina in Zasavje ter tamkajšnjim sindikalnim zaupnicam in zaupnikom za pomoč pri tem, da so računalniki prišli v prave roke.

V nadaljevanju delimo sporočilo, ki so ga ob robu omenjenega dobrodelnega projekta zbiranja rabljene računalniške opreme pripravili pri Modri zavarovalnici.

»Za vse nas je bilo letošnje leto posebno leto, s številnimi izzivi in stiskami. Učenje v šolskih klopeh je zamenjal pouk na daljavo. Številne osnovne šole po Sloveniji in njihovi učenci še  vedno nimajo dovolj računalniške opreme za izvajanje šolanja na daljavo.

Modra zavarovalnica že vsa leta delovanja podpira dobrodelne dejavnosti, ki pomagajo ustvarjati boljše pogoje na področju izobraževanja in zagotavljajo vlaganja v znanje ter razvoj otrok in mladostnikov. Zato smo se odzvali  na potrebe osnovnošolcev in organizirali dobrodelni projekt zbiranja rabljene računalniške opreme. K sodelovanju smo povabili tudi svoje poslovne partnerje in jih zaprosili, da odstopijo rabljeno računalniško opremo. Za vse ostalo pa smo poskrbeli na Modri. Dogovorili smo se za celovit servis zbrane opreme in pokrili vse nastale stroške servisiranja, trajnega izbrisa podatkov, dokupa manjkajočih ali okvarjenih delov opreme ter namestitev operacijskega  sistema Windows 10. Vso zbrano računalniško opremo smo na ta način ustrezno pripravili za nadaljnjo uporabo in organizirali dostavo do izbranih šol.

Pri manjkajoči opremi nam je na pomoč priskočil tudi Sindikat vzgoje in izobraževanja Slovenije (SVIZ). SVIZ je poskrbel tudi za seznam tistih osnovnih šol, ki opremo najbolj potrebujejo. Po podatkih sindikalnih zaupnikov predvsem v nekaterih manj razvitih regijah še vedno veliko otrok nima zagotovljenih pogojev za šolanje na daljavo.

Donacijo rabljenih računalnikov in računalniške opreme so poleg Modre omogočili Barko, d. o. o., Delavska hranilnica d. d., Ekvilib Inštitut, Elektro Maribor, d. d.  Informatika, d. o. o. Maribor, I-TLC, d. o. o. in SVIZ Slovenije. Skupaj smo zbrali 63 računalnikov. Prvi del računalnikov smo šolam dostavili 9. decembra, preostanek pa 23. decembra 2020. Računalnike je prejelo 32 šol iz Posavja, Pomurja, Koroške, Bele krajine in Zasavja.

Iskrena hvala vsem, ki ste se odzvali in podprli dobrodelni projekt. Skupaj smo prispevali k izboljšanju pogojev izobraževanja osnovnošolcev in 63 otrokom omogočili šolanje na daljavo.«

Modra zavarovalnica, d. d.

Kako okrepiti učiteljski poklic

Vsaka štiri leta ETUCE (Evropski sindikalni odbor za izobraževanje) izpelje svojo konferenco, na kateri razpravlja in odloča o prioritetah in politikah, načelih delovanja in programu za prihodnje štiriletno obdobje, sprejema poročilo o aktivnostih, finančno poročilo in finančni načrt, izvede pa tudi volitve predsednika, podpredsednikov (šestih; ti skupaj s predsednikom in evropskim direktorjem sestavljajo t. i. Bureau oziroma izvršilni odbor ETUCE) ter članov odbora (v njem ima vsaka država po enega predstavnika, srečuje se dvakrat letno). Poudarek vsakokratnih konferenc je vprašanje vloge sindikatov v izobraževanju pri reševanju izzivov, pomembnih za prihodnost Evrope.

Tokratna konferenca ETUCE bo izvedena 1. in 2. decembra, zaradi znanih razlogov – in prvič v zgodovini – pa zgolj kot virtualni dogodek. Delegati iz organizacij, članic ETUCE-ja, ki predstavlja več kot 11 milijonov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, bodo razpravljali o množici vprašanj, povezanih s preštevilnimi izzivi sodobnega časa in trenutnih okoliščin, in sprejemali pomembne odločitve. Izpeljane bodo, kot omenjeno že uvodoma, tudi volitve vodstvenih organov ETUCE. Za članstvo v izvršilnem odboru se poteguje tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, ki je član ETUCE Bureau-ja že v aktualnem iztekajočem se mandatu.

Kriza, povezana z boleznijo COVID-19, močno pri-zadeva naš vsakdanjik in naša življenja, delo in vzgojno-izobraževalne sisteme na splošno. V izobraževalnem sektorju je aktualna globalna kriza zgolj zaostrila in v ospredje porinila težave in izzive, ki so obstajali že davno pred tem. Govorimo o naraščajoči neenakosti, zmanjševanju javnih vlaganj v sistem, privatizacijo in uvajanje tržnih mehanizmov, ki spodkopavajo kakovost izobraževanja. Na udaru sta tudi socialno partnerstvo in socialni dialog, očitno je pomanjkanje celovitih pristopov do vprašanj uvajanja novih tehnologij in digitalizacije v izobraževanju, vzgojitelji, učitelji in drugi zaposleni v vrtcih in šolah pa so se zaradi trenutnih razmer znašli pod številnimi pritiski in v stiskah.

Tokratna konferenca je priložnost za organizacije, članice ETUCE, za razprave in sprejem strategij o tem, kako se spoprijeti z obstoječimi in prihodnjimi izzivi učiteljskega poklica. Delegati bodo opredeljevali načine, na katere lahko sindikati s področja vzgoje in izobraževanja sodelujejo pri uveljavljanju družbenih sprememb, zlasti na najpomembnejših področjih (okoljsko skladen trajnostni razvoj, aktivno demokratično državljanstvo, enakost in vključenost). Za sprejem na konferenci je pripravljena resolucija, ki se nanaša na zavezanost sindikatov, da se dejavno vključijo v uveljavljanje družbenih sprememb, ki temeljijo na pravičnosti, enakih možnostih, kakovostnem izobraževanju in močnem socialnem dialogu. Resolucija se dotika potrebe po ohranjanju sindikalnih aktivnosti in boja za temeljna načela demokracije, solidarnosti, enakosti, trajnosti in spoštovanja sindikalnih ter človekovih pravic, še zlasti v okoliščinah pandemije ter ozračju neoliberalnih politik in nacionalističnih diskurzov, katerih poglavitni cilj je razdvajanje.

Na ETUCE-jevi konferenci bodo nastopili tudi številni priznani govorci, med njimi Maryia Gabriel, evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade, Vivianne Hoffmann, namestnica generalnega direktorja Direktorata Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, dr. Stefanie Hubig, predsednica sveta ministrov za izobraževanje nemških zveznih dežel, in in David Edwards, generalni sekretar Izobraževalne internacionale (Education International).

PRED ODPRTJEM VRTCEV IN ŠOL MIZŠ IGNORIRA OPOZORILA SVIZ IN ZAVRAČA DOGOVOR O VREDNOTENJU PRESEŽNEGA DELA IN VARNOSTNO-ZDRAVSTVENIH TVEGANJIH

Ljubljana, 15. maja 2020 – Kljub eksplicitnemu soglasju na sredinem nujnem sestanku o odpiranju vrtcev in šol med MIZŠ in SVIZ, da se bodo predstavniki ministrstva in sindikata danes sestali in dogovorili o vrednotenju presežnega dela in tveganjih za zaposlene, je MIZŠ prelomilo besedo in odstopilo od sestanka. SVIZ je na sredinem sestanku vztrajal, da se je potrebno vnaprej dogovoriti o vrednotenju tega dela, ker bo sicer po posameznih zavodih prišlo do neupravičenih razlik v izplačilih zaposlenim. SVIZ in MIZŠ sta soglašala, da SVIZ pripravi predlog dogovora, ki bi ga nato ministrica in sindikat poskusili uskladiti in parafirati na sestanku, dogovorjenem za danes, 15. maja, ki naj bi bil ob 13. uri. SVIZ je izpolnil dogovorjeno in predlog dogovora včeraj posredoval ministrstvu ter hkrati zaprosil za potrditev petkovega sestanka. Potrditve sestanka že včeraj ni bilo, na današnji seji ESS pa je ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec predsedniku KSJS in glavnemu tajniku SVIZ potrdila, da do sestanka ne bo prišlo. Očitno je, da MIZŠ zavrača že zgolj pogovore s sindikatom, ki zastopa prek 70 odstotkov vseh zaposlenih v vrtcih in šolah. To pomeni, da MIZŠ in Vlada RS zaposlenim pred obnovitvijo dela v vrtcih in šolah odreka pravico, da se v skladu s konvencijami Mednarodne organizacije dela z oblastmi dogovarja o ceni dela! Za demokratično državo, ki spoštuje socialni dialog, je to povsem nesprejemljivo.

Ignoriranje socialnega dialoga in poskusi marginaliziranja sindikatov so tudi sicer značilni za aktualno vlado, a SVIZ ne pomni, da bi že kadarkoli prej katerikoli minister ali ministrica za izobraževanje tako brezsramno ignoriral legitimne zahteve zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. V torek, 19. 5. 2020, se bo sestal Izvršilni odbor SVIZ, ki bo razpravljal o izrednem sklicu Glavnega odbora SVIZ – najvišjega organa sindikata med kongresoma –, da se opredeli do ravnanja ministrice, dr. Simone Kustec.

Page 1 of 41234