«

»

OBNOVITEV DELA V VRTCIH IN ŠOLAH NUJNO OB POSVETU Z ZAPOSLENIMI

SVIZ je na dr. Simono Kustec naslovil zahtevo, naj ministrstvo zaposlene v vzgoji in izobraževanju nemudoma vključi v priprave na ponovno odprtje šol in vrtcev.

Ljubljana, 20. aprila 2020 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je danes v posebnem dopisu ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec spomnil, da je Evropski sindikalni odbor za izobraževanje (ETUCE) – ta predstavlja 11 milijonov učiteljev in drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju iz 51 evropskih držav, član odbora pa je tudi SVIZ – minuli petek na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen naslovil poziv glede dokumenta Komisije o vseevropski strategiji za postopno sproščanje ukrepov proti koronavirusu. ETUCE v pismu izpostavlja, da je treba postopno obnovitev dela v vrtcih in šolah nujno izpeljati v dogovoru s socialnimi partnerji. SVIZ je to v dopisu dr. Simoni Kustec ponovil in torej podčrtal, naj ministrstvo v načrt za odprtje šol in vrtcev takoj vključi reprezentativne predstavnike učiteljstva in drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

SVIZ poudarja, da nobena odločitev o ponovnem odprtju izobraževalnih zavodov ne sme biti sprejeta enostransko, prenagljeno in brez da bi bilo o tem opravljeno predhodno posvetovanje s socialnimi partnerji. Dejstvo, ki ga ni mogoče prezreti, je, da se vrnitev ne bo mogla zgoditi »sama od sebe« –  prav ravnateljice in ravnatelji, učiteljice in učitelji, svetovalne delavke in delavci, knjižničarke in knjižničarji ter vsi drugi zaposleni so tisti, ki bodo ponovno vzpostavljali normalno delujoče vzgojno-izobraževalne procese v vrtcih in šolah. Sindikat in zaposleni, ki jih SVIZ zastopa in predstavlja, imajo dolgoletne bogate izkušnje in ustrezno strokovno znanje, zato ne sprejemajo položaja pasivnega objekta, ki je povsem izključen iz razprav ter oblikovanja zahtevnih in odgovornih odločitev. SVIZ se strinja s predsednico Društva ravnateljev srednjih šol, višjih šol in dijaških domov Slovenije Nives Počkar, da spremlja napovedi vračanja v šolske klopi kopica odprtih vprašanj, rešujejo pa jih lahko zgolj vsi deležniki skupaj. SVIZ tudi zato pričakuje, da ga bosta Vlada RS in pristojno ministrstvo čim prej vključila v razgovore in priprave na praktično izvedbo. Da je dilem zelo veliko, opozarjajo tudi pisma, ki jih sindikat zadnje dni prejema od članstva in izražajo poglede praktikov. Ti med drugim izpostavljajo, kako bistvenega pomena je, da se pri opredeljevanju protokolov za obnovitev delovanja vrtcev, šol, dijaških in študentskih domov ter univerz, najprej zagotovi varnost in zdravje za vse udeležene v vzgojno-izobraževalnih procesih.

Za SVIZ ni sprejemljivo, da je z napovedmi o morebitni vrnitvi dijakov 4. letnikov v šole po prvomajskih praznikih z namenom priprave na maturo seznanjen iz medijev. Sindikat je že minuli teden ministrico dr. Simono Kustec pozval, naj MIZŠ v najkrajšem času pripravi pisna pojasnila glede izvedbe mature v šolskem letu 2019/2020, a se ministrstvo do zdaj še ni odzvalo. Že v omenjenem dopisu je SVIZ med drugim opozoril, da mora biti dovolj zgodaj znano, kako bo poskrbljeno za varnost in zdravje dijakov in dijakinj, učiteljev in učiteljic ter drugih sodelavk in sodelavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi letošnje mature. Sindikat je predlagal še, naj se pri izvedbi mature v največji možni meri omeji sodelovanje profesorjev in profesoric, ki so starejši od 55 let.

Hkrati z oblikovanjem načrta o obnovi dela v šolah in vrtcih mora po prepričanju SVIZ ministrstvo ob pomoči Zavoda za šolstvo in Pedagoškega inštituta takoj pristopiti tudi k analizi delovanja izobraževanja na daljavo – oceniti težave, pomanjkljivosti in dobre strani dozdajšnje izvedbe učenja na daljavo. Posebno pozornost je nujno nameniti tudi pomembnim učinkom neenakih pogojev, s katerimi so v tem procesu soočeni učenci (od neenakega dostopa do ustrezne informacijsko-komunikacijske opreme do pomoči, ki so je bili deležni v družinah). Naivno in zmotno prepričanje, da izobraževanje na daljavo morda lahko nadomesti vzgojno-izobraževalne in socializacijske procese v šolah, bi zahtevalo posebno javno razpravo.

SVIZ v zaključku pisma ministrici izpostavlja, naj MIZŠ oziroma celotna Vlada RS prisluhne usmeritvi in pozivu Evropske komisije k povečanju naložb v izobraževanje in usposabljanje z obsežnimi fiskalnimi spodbudnimi ukrepi v fazi okrevanja. To odraža razumevanje, da je izobraževanje ključno področje za oživitev gospodarstva in večjo pravičnost v družbi. Tako s kratkoročne kot dolgoročne perspektive si bosta lahko gospodarstvo in družba opomogla, če bo imelo izobraževanje prednost tako na ravni EU kot tudi na nacionalni ravni posameznih držav članic.