«

»

Čimprejšnje odprtje in normalizacija delovanja vrtcev – SVIZ pobudo podpira

SVIZ PODPIRA POBUDO PO ČIMPREJŠNJEM ODPRTJU IN NORMALIZACIJI DELOVANJA VRTCEV
Ob vse številčnejšem vključevanju otrok v vrtce dejansko ne gre več zgolj za nujna varstva.


Ljubljana, 20. januarja 2021 – Izvršilni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (IO SVIZ) je na seji v torek, 19. januarja, med drugim obravnaval tudi problematiko naraščanja števila otrok v vrtcih zaradi nujnega varstva. Ob tem se je IO SVIZ seznanil tudi s pozivi članic in članov sindikata k odprtju vrtcev, saj v trenutnih razmerah povečevanja interesa po nujnem varstvu otrok v vrtcih dejansko ne gre več zgolj za nujna varstva, obenem pa številni vrtci močno občutijo kadrovsko podhranjenost in so primorani podaljševati delovni čas zaposlenim v oddelkih, v veliki meri zaradi priporočil NIJZ, ki jih ni moč upoštevati ves čas. IO SVIZ obenem poziva MIZŠ, naj glede na trenutne razmere za vrtce takoj pripravi jasne smernice in navodila.

IO SVIZ se je seznanil s podatki o vključenosti otrok v nujno varstvo, ki so jih zbrali v Skupnosti vrtcev Slovenije. Ti kažejo, da je trenutno v slovenskih vrtcih v nujnem varstvu 28 odstotkov otrok, kar je več kot dvakrat več kot v začetku decembra. Medtem podatki Združenja ljubljanskih vrtcev kažejo, da je bilo v tamkajšnje vrtce v zadnjem tednu lanskega oktobra vključenih sedem, 11. januarja letos pa že 38 odstotkov otrok. Sindikat podpira pobudo po čimprejšnjem odprtju in normalizaciji delovanja predšolske vzgoje za vse otroke, ne le za otroke staršev, ki vrtec nujno potrebujejo zaradi narave svojega dela, kot so jo utemeljili ravnatelji ljubljanskih vrtcev. Ti izpostavljajo, da so predšolski otroci ena najranljivejših skupin, pri kateri se posledice epidemije in spremljajočih ukrepov lahko hitro odrazijo kot stiske in tesnobe otroka oziroma vplivajo na njihovo dolgoročno mentalno zdravje. Enako izpostavljajo in opozarjajo tudi številni razvojni psihologi in strokovnjaki. Obenem podatki o trenutni vključenosti otrok jasno kažejo, da ne gre več za nujno varstvo, temveč je več kot očitna potreba po polnem odprtju vrtcev in vrnitvi otrok vanje.

SVIZ tako soglaša s pozivom k polnemu odprtju vrtcev za vse otroke, ob čemer pa naj se vzpostavi tudi sistem za varno vključevanje vseh otrok. Izpostaviti pa velja, da je zaradi naraščanja števila otrok v oddelkih vedno težje uresničevati priporočila NIJZ glede številčnih normativov in t. i. varnih mehurčkov, zato se sindikat strinja z utemeljitvijo Združenja ljubljanskih vrtcev, da vsak ravnatelj vrtca samostojno smotrno, premišljeno in odgovorno organizira delo ter ga prilagaja dejanski situaciji, potrebam družin in kadrovskim zmožnostim. Že sedaj v marsikaterem vrtcu zaposleni glede na obratovalni čas vrtca podaljšujejo delo v oddelkih tudi preko svojega delovnega časa. Hkrati se povečevanju števila otrok v vrtcih pridružuje tudi kadrovska in organizacijska problematika v njih, saj mnogi zaposleni koristijo pravico do varstva svojih otrok. V luči omenjenega SVIZ meni, da je ob omogočanju vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcih treba izvesti tudi vse potrebne priprave in pripraviti ukrepe za čimprejšnje odprtje tudi še vsaj prve triade osnovnih šol. Težava pomanjkanja kadrov, na katero sicer SVIZ opozarja že mesece, se bo namreč v prihodnjih tednih – če bo prišlo do polnega odprtja vrtcev – zgolj zaostrila, učinkovitih rešitev pa še danes nimamo. Odgovornost leži na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki se kljub številnim pozivom sindikata doslej s predstavniki zaposlenih še vedno ni pripravljeno dogovarjati o rešitvah za posebne okoliščine, v katerih delujejo vrtci in šole v času epidemije. Podobno neurejeno je tudi vprašanje izplačila dodatka za nevarnosti in posebne obremenitve, saj razlike v višini izplačil povsem po nepotrebnem povzročajo dodatno nezadovoljstvo med zaposlenimi.