«

»

Izobraževanje za sindikalne zaupnike v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

V ponedeljek in torek, 17. in 18. aprila, je bil v Portorožu izpeljan še predzadnji v nizu letošnjih spomladanskih izobraževalnih seminarjev za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ. Na tokratnem dogodku je sodelovalo 35 zaupnikov sindikata v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.


 

Uvodoma je Jelka Horvat, predsednica Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami SVIZ, povzela dnevni red in predstavila nekaj najpomembnejših informacij, pomembnih za področje konference oziroma zaupnike ter zaposlene. Tokratno srečanje sindikalnih zaupnic in zaupnikov je bilo prvo po lanskem volilnem zboru. V tem času je sindikat uspel skleniti pogajanja o stavkovnem sporazumu, v teku oziroma pred samim zaključkom pa so tudi usklajevanja za prilagoditev standardov in normativov ter usklajevanje sprememb pravilnika o napredovanju v nazive (to neposredno zadeva Svizovo stavkovno zahtevo glede uvedbe četrtega strokovnega naziva). Predsednica sindikalne konference je po kratkem uvodu zbranim zaželela, da bi jim bile na seminarju slišane vsebine in zbrane informacije ter tudi s preostalimi kolegi izmenjane izkušnje zanimive, uporabne ter jih bodo prepoznali kot pomembne in delili s svojimi kolegi v zavodih po vrnitvi s seminarja.

Zbrane je zanimalo tudi, ali ministrstvo morebiti pripravlja spremembe področnih predpisov ter kako namerava nasloviti kadrovsko problematiko oziroma pomanjkanje zaposlenih. Državni sekretar je napovedal in v grobem predstavil nekatere zakonske novosti, kjer ima ministrstvo za cilj, da bi začele veljati oziroma se uporabljati že z novim šolskim letom. Dotaknil se je tudi področja normativov in standardov in pojasnil, da ministrstvo ta vprašanja rešuje skupaj s sindikatom ter skladno s stavkovnim dogovorom išče najustreznejše rešitve in bi jih želelo čimprej uveljaviti v praksi. Dobršen del enournega druženja sindikalnih zaupnikov iz osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami z državnim sekretarjem na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje pa je bil namenjen izmenjavi vprašanj, dilem in opisu konkretnih težav na posameznih zavodih. Sodelujoči so dr. Černilca posebej opozorili na kritično pomanjkanje zaposlenih, izpostavili pa tudi (zaenkrat še neurejeno) problematiko počitniškega varstva za otroke. Državni sekretar je izpostavil, da bo pri iskanju rešitev treba prednostno slediti cilju koristi otrok.


AKTUALNA VPRAŠANJA NA TEMO PLAČNEGA SISTEMA V JAVNEM SEKTORJU

V popoldanskem delu prvega dne srečanja je pomočnica glavnega tajnika Sviza Nadja Götz podrobneje predstavila izhodišča Vlade RS za prenovo plačnega sistema javnega sektorja in odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah, predlagane rešitve in dosedanji potek aktivnosti sindikatov in vlade v tej zvezi. Sindikalne zaupnice in zaupnike je opozorila na glavne nejasnosti in zadržke Sviza ter zahteve, pri katerih bo sindikat vztrajal v nadaljnjih pogajanjih in ob uveljavljanju plačne reforme.