«

»

Sekcija upokojenih članic in članov

Na sedežu Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) na Oražnovi ulici v Ljubljani so se 19. aprila 2023 na sestanku zbrali predstavniki upokojenih članic in članov SVIZ, ki so aktivni v sekciji upokojenih članic in članov sindikata. Oktobra lani je sekcija že dobila novo predsedstvo za čas od leta 2022 do 2026, na tokratnem srečanju pa so njegovi članice in člani namenili osrednjo pozornost podrobnejšemu načrtu dela za aktualno štiriletno mandatno obdobje.

Sekciji upokojenih članic in članov SVIZ v mandatnem obdobju 2022–2026 predseduje Jelka Velički z Območnega odbora SVIZ Velenje, v predsedstvu sekcije pa upokojene članice in člane SVIZ s 27 območnih odborov sindikata zastopajo še Eda Čufer, Marjan Gojkovič, Zlatka Knez, Izidor Podgornik, Irena Škorjanc, Jožica Unetič in Avguština Zupančič.

Predsednica sekcije Jelka Velički, ki prihaja z Območnega odbora SVIZ Velenje in je bila pred prevzemom te vloge med drugim več let tudi predsednica osnovnošolske sindikalne konference in glavnega odbora sindikata, je ob uvodnem pozdravu povzela, da je bila sekcija upokojenih članic in članov SVIZ ustanovljena z namenom, da bi lahko člani in članice sindikata ostali tudi po upokojitvi aktivni v različnih oblikah delovanja in druženja. V sekciji je trenutno več kot 1.300 članov in članic iz vse Slovenije, ki so bili zaposleni v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi. To število se iz leta v leto povečuje, kar po besedah predsednice sekcije kaže na to, da želijo članice in člani nadaljevati in krepiti svojo sindikalno pripadnost tudi potem, ko prenehajo z aktivnim delom. Tudi po upokojitvi pa zadržijo  vse pravice in ugodnosti iz članstva, ki so pripadale v času aktivne delovne dobe. Jelka Velički je povedala še, da je sekcija organizirana na vseh 27 območnih odborih, ki upokojene članice in člane na različne načine vključujejo v aktivnosti. O višini letne članarine za sekcijo odloča Glavni odbor SVIZ vsako leto na seji v mesecu marcu, je pa, kot je izpostavila aktualna predsednica, nekaj območnih odborov že sprejelo sklep, da prvo enoletno članarino upokojenim članom in članicam poravnajo iz sredstev območja.

V informativni zloženki Ohranite pravice in ugodnosti iz članstva tudi po upokojitvi! smo v Svizu zbrali najpomembnejše podatke, pomembne za delovanje sekcije upokojenih članic in članov. V zloženki so tako zainteresiranim med drugim na voljo podatki o pravicah in ugodnostih iz članstva, o včlanitvi in plačilu članarine, dostopni pa so tudi kontaktni podatki predstavnikov upokojenih članic in članov po posameznih območjih sindikata. Med ugodnostmi iz članstva je najem počitniških stanovanj, ki jih ima Sviz v lasti po Sloveniji.