«

»

Aktivnosti OO v mesecu januarju

13. 1. 2016 – sestanek sindikalnih zaupnikov OO Velenje,

14. 1. 2016 – sestanek organizacijskega odbora za zimske športne igre SVIZ Slovenije v Lučah,

18. 1. 2016 – sestanek delovne skupine za razredništvo,

29. 1. 2016 – družabno srečanje na Kopah;