Predsedstvo OO

SedežOO SVIZ Velenje, KOROŠKA 48 a, 3320 VELENJE

e-pošta:  oo.velenje@sviz.si
Telefon:  03/ 891 95 10

Uradne ure
ponedeljek: od 12.00 do 14.00
torek: od 8.00 do 14.00
sreda: od 15.00 do 18.00
četrtek: od 12.00 do 14.00
petek: 12.00 do 14.00

Predsednica: JELKA VELIČKI, OŠ Antona Aškerca Velenje, Jenkova cesta 2, 3320 Velenje

Podpredsednik: BOJAN POŽUN, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje –  ŠCV, Efenkova c. 3 3320 Velenje

Predsedstvo OO:

1. JELKA VELIČKI, OŠ Antona Aškerca
2. VLASTA POLENIK, OŠ Griže
3. SIMON ŠPITAL, Muzej Velenje
4. IRENA ŠKULJ, Vrtec Mozirje
5. BOJAN POŽUN, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje, ŠC Velenje
6. PETRA MASTNAK, Elektro in računalniška šola, ŠC Velenje
7. KLAVDIJA SEŠEL, OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki
8. TJAŠA REPENŠEK, OŠ Frana Kocbeka, Gornji Grad

Člani NO::

1. SLAVICA SUHOVRŠNIK – predsednica, OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
2. JANEZ JEVŠNIK – član, Šola za storitvene dejavnosti, ŠC Velenje
3.
ANDREJA GLAVAČ – članica, GŠ FKK