Predstavitev OO SVIZ Velenje

PREDSTAVITEV OO VELENJE

V OO Velenje so vključeni člani in članice iz 35 zavodov, ki delujejo na območju občin Velenje, Šoštanj, Žalec, Luče, Braslovče, Mozirje, Polzela, Šmartno ob Paki, Gornji Grad, Ljubno, Nazarje in Rečica ob Savinji.

Na Koroški cesti 48 a v Velenju je od 13. oktobra 2006 tudi sedež območja. V njem se zbirajo in srečujejo sindikalni zaupniki in zaupnice, člani NO SVIZ Velenje ter člani in članice, ki potrebujejo nasvet, brezplačno pravno pomoč, ali pa iščejo pomoč pri zagotavljanju pravic, ki izhajajo iz ZDR in KP.

Območje vodi Jelka Velički, zaposlena kot učiteljica na OŠ Antona Aškerca v Velenju. Funkcijo predsednice opravlja polprofesionalno. Sindikalne zaupnike in zaupnice redno seznanja s sindikalnimi dogodki in jih vzpodbuja k spremljanju uresničevanja šolske zakonodaje in določb KP ter k zavedanju, da je najpomembnejša naloga sindikalne zaupnice in zaupnika, da ščiti in varuje pravice in interese vsakega člana in članice.  Z njihovo pomočjo se krepi pomembna vlogo sindikata  na področju svetovanja, razumevanja socialnih stisk, solidarnosti in družabnega povezovanja med člani in članicami. Sodelovanje s strokovno službo SVIZ v Ljubljani pa zagotavlja delu na območju pravno podporo  v primerih kršenja pravic iz dela in delovnega razmerja.

Zahvala za uspešno delo gre tudi vsem zaposlenim na SVIZ –u v Ljubljani, ki s svojo strokovnostjo, hitro odzivnostjo in prijaznostjo dvigujejo ugled sindikata med člani in članicami velenjskega območja.

V organih upravljanja na državni ravni sodelujejo:

–  Jelka Velički (predsednica GO SVIZ Slovenije, predsednica SK OŠ- GŠ ter zavodov za izobraževanje odraslih, članica GO in  IO)

–  Jelka Horvat (članica GO in IO ter predsednica SK OŠ in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami)

–  Karmen Kasesnik (članica predsedstva SK predšolske vzgoje)

–  Bojan Požun (član predsedstva SK srednjih, višjih šol in dijaških domov)

–  Roman Mežnar (član predsedstva SK kulturnih organizacij)

–  Damijan Sorčan (član sekcije administrativno računovodskih in tehničnih delavcev)

–  Blanka Kešmer ( članica sekcije svetovalnih delavcev )

–  Vanja Hofbauer ( članica sekcije upokojenih članov SVIZ)

–  Dubravka Tržič (predsednica Odbora za enakost)

–  Alja Bratuša (članica sekcije šolskih knjižničarjev)