Predstavitev OO SVIZ Velenje

PREDSTAVITEV OO VELENJE

OO Velenje so s sklepi ustanovili sindikati 36. zavodov iz občin Velenje, Šoštanj, Žalec, Luče, Braslovče, Mozirje, Polzela, Šmartno ob Paki, Gornji Grad, Ljubno, Nazarje in Rečica ob Savinji. Z več kot 1700 člani in članicami, ki pripadajo vsem šestim sindikalnim konferencam, spada območje med srednje velika območja.

Na Koroški cesti 48 a v Velenju je od 13. oktobra 2006 tudi sedež območja. V njem se zbirajo in srečujejo sindikalni zaupniki in zaupnice, članice NO SVIZ Velenje ter člani in članice, ki potrebujejo nasvet, brezplačno pravno pomoč, ali pa iščejo pomoč pri zagotavljanju pravic, ki izhajajo iz ZDR in KP.

Območje vodi Jelka Velički, zaposlena kot učiteljica na OŠ Antona Aškerca v Velenju. Funkcijo predsednice opravlja polprofesionalno. Sindikalne zaupnike in zaupnice redno seznanja s sindikalnimi aktualnimi vsebinami in jih vzpodbuja k spremljanju uresničevanja šolske zakonodaje in določb KP ter k zavedanju, da je najpomembnejša naloga sindikalne zaupnice in zaupnika, da ščiti in varuje pravice in interese vsakega člana in članice. Lahko se pohvali, da so predstavniki območja v minulem obdobju sodelovali v vseh SVIZ – ovih akcijah, da so dosledni pri uresničevanju dogovorov in da so za opravljeno delo lahko dober vzgled tako na področju svetovanja, čuta za stiske ljudi, razumevajoči za probleme in težave vsakdanjega življenja, pa tudi polni idej za popestritev družabnega povezovanja med člani in članicami.

Zahvala za uspešno delo gre tudi vsem zaposlenim na SVIZ –u v Ljubljani, ki s svojo strokovnostjo, hitro odzivnostjo in prijaznostjo dvigujejo ugled sindikata med člani in članicami velenjskega območja.

V organih upravljanja na državni ravni sodelujejo:

–  Jelka Velički (predsednica GO SVIZ Slovenije, predsednica SK OŠ- GŠ ter zavodov za izobraževanje odraslih, članica GO in  IO)

–  Jelka Horvat (članica GO in IO ter predsednica SK OŠ in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami)

–  Bojan Požun (član predsedstva SK srednjih, višjih šol in dijaških domov)

–  Matjaž Šalej (član predsedstva SK kulturnih organizacij)

–  Ana Kusterbanj (članica predsedstva sekcije administrativno računovodskih in tehničnih delavcev)

 Nuša Gošnik ( članica predsedstva sekcije upokojenih članov SVIZ)

–  Dubravka Tržič (predsednica Odbora za enakost)

–  Alja Bratuša (članica Sekcije šolskih knjižničarjev)