Sindikalni zaupniki

 

IME IN PRIIMEK ZAVOD KRAJ

1.

KARMEN KASESNIK VRTEC VELENJE Velenje

2.

BERNARDA BOLHA VRTEC ŠOŠTANJ Šoštanj

3.

IRENA ŠKULJ OE VRTEC MOZIRJE Mozirje

4.

DUBRAVKA TRŽIČ VRTCI OBČINE ŽALEC Žalec

5.

JELKA VELIČKI OŠ ANTONA AŠKERCA Velenje

6.

MIHAELA VERDNIK OŠ GORICA Velenje

7.

ROMAN FRANGEŠ OŠ GUSTAVA ŠILIHA Velenje

8.

SIMONA ŽOHAR OŠ LIVADA Velenje

9.

VESNA VRANJEŠ KOPRIVNIKAR OŠ MIHE PINTARJA TOLEDA Velenje

10.

OŠ ŠALEK Velenje

11.

TOMAŽ REPENŠEK OŠ KARLA DESTOVNIKA – KAJUHA Šoštanj

12.

ANDREJA PLUT OŠ ŠEMPETER Šempeter

13.

MOJCA URANJEK I. OŠ ŽALEC Žalec

14.

BLAŽ PODRIŽNIK OŠ MOZIRJE Mozirje

15.

ŠPELA MAVRIČ OŠ LJUBNO OB SAVINJI Ljubno ob Savinji

16.

KLAVDIJA SEŠEL OŠ BRATOV LETONJA Šmartno ob Paki

17.

SAŠA VRABIČ OŠ BLAŽA ARNIČA Luče

18.

DAMIJAN SORČAN OŠ BRASLOVČE Braslovče

19.

TJAŠA REPENŠEK OŠ FRANA KOCBEKA Gornji Grad

20.

ANDREJA MAVRIČ OŠ NAZARJE Nazarje

21.

VLASTA POLENIK OŠ GRIŽE Griže

22.

OLGA DROBEŽ OŠ PETROVČE Petrovče

23.

MARIJA BASTL OŠ POLZELA Polzela

24.

KARMEN KOČEVAR OŠ REČICA OB SAVINJI Rečica ob Savinji

25.

INES IVANOVIČ GŠ FRAN KORUN KOŽELJSKI Velenje

26.

JELKA HORVAT CVIU Velenje

27.

NATALIJA BREGAR II. OŠ ŽALEC Žalec

28.

JELKA ODER GIMNAZIJA – ŠC Velenje

29.

BOJAN POŽUN ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, GEOTEHNIKO IN OKOLJE Velenje

30.

PETRA MASTNAK ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA –ŠC Velenje

31.

MATEVŽ PODVINŠEK STROJNA ŠOLA – ŠC Velenje

32.

BOJANA URBANC ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI Velenje

33.

SIMON ŠPITAL MUZEJ VELENJE Velenje

34.

SILVIJA BAŠNEC JAVNI ZAVOD FESTIVAL VELENJE Velenje

35.

MIRELA KRUŠKO KNJIŽNICA VELENJE Velenje

36.

DAMJAN OMLADIČ INŠTITUT ZA HMELJ. IN PIV. Žalec

37.

ROMAN MEŽNAR OSREDNJA KNJIŽNICA MOZIRJE Mozirje