«

»

Aktualno

  • 8. 4. posvet SZ srednjih in višjih šol ter dijaških domov;
  • 13. 4. 2016 bowling turnir;
  • 18. 4. 2016 posvet SZ osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih;
  • 21. 4. 2016 posvet SZ predšolske vzgoje;