«

»

Koronavirus

V nadaljevanju objavljamo pomembne informacije in povezave v zvezi z epidemijo koronavirusa


Odrejanje dopusta, izolacija, karantena, zaprte vzgojno-izobraževalne ustanove … Pojasnila SVIZ (poslana na naslove sindikalnih zaupnikov 12. marca 2020), kako bo koronavirus vplival na prejemke in delovne razmere zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi – dostop do obvestila – klik!

Priporočila Ministrstva za kulturo javnim zavodom s področja kulture v zvezi z novim koronavirusom

Okrožnica za vrtce, OŠ, GŠ in zavode – Organizacija dela v primeru začasne prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih – usmeritve

Okrožnica za SŠ, DD, VSŠ, izobraževanje odraslih – Organizacija dela v primeru začasne prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih – usmeritve

Opravljanje dela na domu in odrejanje drugega dela (pravice in obveznosti delodajalca in delavca pri opravljanju dela na domu in odrejanju drugega dela)

Sklep Vlade RS o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (od 16.-29. marca)

Epidemija koronavirusa v Sloveniji – položaj vrtcev od 16. 3. 2020 dalje

Poziv SVIZ-a MIZŠ-ju k ustreznemu ravnanju v nastalih razmerah (13. 3. 2020)

Usmeritve MIZŠ – Organizacija dela študentskih domov v primeru začasne prekinitve izvajanje študijske dejavnosti

Usmeritve MIZŠ – Organizacija dela v primeru začasne prekinitve izvajanje študijske dejavnosti

Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2

Okrožnica MIZŠ (15. 3. 2020) – Preklic organizacije nujnega varstva otrok

Pismo SVIZ (16. 3. 2020) ministrici za izobraževanje

Dopis Konfederacije sindikatov javnega sektorja ministru (16. 3. 2020) za javno upravo