«

»

PRED ODPRTJEM VRTCEV IN ŠOL MIZŠ IGNORIRA OPOZORILA SVIZ IN ZAVRAČA DOGOVOR O VREDNOTENJU PRESEŽNEGA DELA IN VARNOSTNO-ZDRAVSTVENIH TVEGANJIH

Ljubljana, 15. maja 2020 – Kljub eksplicitnemu soglasju na sredinem nujnem sestanku o odpiranju vrtcev in šol med MIZŠ in SVIZ, da se bodo predstavniki ministrstva in sindikata danes sestali in dogovorili o vrednotenju presežnega dela in tveganjih za zaposlene, je MIZŠ prelomilo besedo in odstopilo od sestanka. SVIZ je na sredinem sestanku vztrajal, da se je potrebno vnaprej dogovoriti o vrednotenju tega dela, ker bo sicer po posameznih zavodih prišlo do neupravičenih razlik v izplačilih zaposlenim. SVIZ in MIZŠ sta soglašala, da SVIZ pripravi predlog dogovora, ki bi ga nato ministrica in sindikat poskusili uskladiti in parafirati na sestanku, dogovorjenem za danes, 15. maja, ki naj bi bil ob 13. uri. SVIZ je izpolnil dogovorjeno in predlog dogovora včeraj posredoval ministrstvu ter hkrati zaprosil za potrditev petkovega sestanka. Potrditve sestanka že včeraj ni bilo, na današnji seji ESS pa je ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec predsedniku KSJS in glavnemu tajniku SVIZ potrdila, da do sestanka ne bo prišlo. Očitno je, da MIZŠ zavrača že zgolj pogovore s sindikatom, ki zastopa prek 70 odstotkov vseh zaposlenih v vrtcih in šolah. To pomeni, da MIZŠ in Vlada RS zaposlenim pred obnovitvijo dela v vrtcih in šolah odreka pravico, da se v skladu s konvencijami Mednarodne organizacije dela z oblastmi dogovarja o ceni dela! Za demokratično državo, ki spoštuje socialni dialog, je to povsem nesprejemljivo.

Ignoriranje socialnega dialoga in poskusi marginaliziranja sindikatov so tudi sicer značilni za aktualno vlado, a SVIZ ne pomni, da bi že kadarkoli prej katerikoli minister ali ministrica za izobraževanje tako brezsramno ignoriral legitimne zahteve zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. V torek, 19. 5. 2020, se bo sestal Izvršilni odbor SVIZ, ki bo razpravljal o izrednem sklicu Glavnega odbora SVIZ – najvišjega organa sindikata med kongresoma –, da se opredeli do ravnanja ministrice, dr. Simone Kustec.