«

»

SVIZ zavrača premierove manipulacije

sporočilo za medije!

 Medtem ko predsednik vlade išče krivce in širi neresnice glede nošenja mask, se vrtci in šole soočajo s številnimi težavami, ki ogrožajo stabilno delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema.


Ljubljana, 20. novembra 2020 – V sinočnjem pogovoru na prvem programu nacionalne televizije se je predsednik Vlade RS Janez Janša v svoji poznani maniri otepanja prevzemanja odgovornosti za neuspehe ob hkratnem zvračanju krivde na prav vse druge obregnil tudi ob Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). Ob novinarjevem vprašanju glede zapiranja šol ter nošenja mask je premier lahkotno navrgel, da je oblast zatem, ko je predpisala nošnjo mask v vrtcih in šolah, »doživela upor ravnateljev, šolskega sindikata« ter »demonstrativno snemanje mask«. To – in ne, denimo, nekonsistentnost vladnih ukrepov, njihovo pogosto spreminjanje ter sporočanje z danes na jutri, slabo komuniciranje in utemeljevanje,  ignoriranje mnenj vpletenih deležnikov – naj bi bil poglavitni razlog za visoko število okužb v družbi in posledično potrebo po zaprtju šol oziroma celotnega javnega življenja.

SVIZ ostro zavrača premierove manipulacije, ki niso le nekorektne, temveč tudi grobo žalijo vzgojiteljice in vzgojitelje, učiteljice in učitelje ter vse druge zaposlene v vrtcih in šolah. Preprosto ne drži, da vzgojitelji in učitelji niso nosili mask ali jih, kot je rekel predsednika vlade, »metali dol«. Nosili so jih odgovorno, upoštevali vse predpise, higienske standarde in vladne odloke, četudi so bili nekateri nejasni, pogosto komunicirani podcenjujoče in vedno sporočeni (pre)pozno. Izvajali so učni proces pod maskami, se trudili govoriti z njimi – in to s svojimi maskami, ker država zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ni zagotovila sredstev za zaščitno opremo! Enako kot jim ni zagotovila niti potrebnih sredstev in opreme za delo na daljavo (računalnikov, kamer, slušalk, tiskalnikov …) niti ustreznih strokovnih in didaktičnih navodil za spremenjeno izvajanje pouka.
 
Sinočnje izjave predsednika Vlade RS sicer, kot rečeno, sledijo njegovemu siceršnjemu načinu preusmerjanja pozornosti z lastnih napak in odgovornosti ter kazanju s prstom na vse druge razloge in krivce za aktualni položaj, vseeno pa SVIZ opozarja, da sindikat ni nikoli nasprotoval uporabi zaščitnih mask, je pa ob zahtevi po nošnji mask med pedagoškimi urami opozoril na težavnost doseganja izobraževalnih ciljev, denimo pri poučevanju tujih jezikov. Skupaj z ravnateljicami in ravnatelji vrtcev ter številnimi starši je sindikat jasno povedal tudi, da socializacijski in pedagoški proces v oddelkih vrtcev v samem temelju ni mogoč, če vzgojiteljice in vzgojitelji ter pomočnice in pomočniki nosijo maske.

SVIZ je že 29. septembra letos javno zapisal: »Namesto da predsednik vlade izgublja čas s ponavljanjem neresnice, da SVIZ nasprotuje maskam, si sindikat želi, da bi ta čas raje namenil takojšnjemu reševanju številnih problemov, ki lahko v prihodnjih tednih in mesecih pomembno ogrozijo stabilno delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema.« Dva meseca pozneje in tri mesece od začetka šolskega leta še vedno poslušamo iste laži predsednika Vlade RS in spremljamo dvojno moralo premiera ter ministrov, ki »težko govorijo z masko« ali se udeležujejo gala večerij brez nje, medtem pa so šole in vrtci, denimo, prepuščeni reševanju težav zaradi pomanjkanja kadra, pedagoški kader ostaja brez ustreznih navodil za izvajanje pouka v trenutnih okoliščinah, enotnih protokolov ocenjevanja prav tako ni …