«

»

Izobraževalni seminar v kulturi

S seminarjem za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v kulturnih organizacij, ki je 3. in 4. aprila 2023 potekal v Zrečah, smo prešli v drugo polovico dvodnevnih izobraževanj, ki jih v sindikatu za naše predstavnice in predstavnike v zavodih pripravljamo to pomlad. Do zdaj so bili že izpeljani izobraževalni seminarji za zaupnice in zaupnike v predšolski vzgoji, v osnovnih, glasbenih šolah in zavodih za izobraževanje odraslih ter za tiste v srednjih, višjih šolah in dijaških domovih. Na tokratnem izobraževanju je predstavljenim vsebinam prisluhnilo trideset sindikalnih zaupnic in zaupnikov SVIZ v kulturnih organizacijah. 

Dejavnost sindikalne konference kulturnih organizacij

V uvodu v srečanje je zbrane pozdravila predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij SVIZ Irena Porekar Kacafura, ki prihaja iz Pokrajinskega muzeja Maribor, in povzela intenzivno dejavnost konference od začetka mandatnega obdobja 2022–2026. Izpostavila je sestanek z ministrico za kulturo in drugimi predstavniki ministrstva, a podčrtala, da slednje ne izpolnjuje napovedanega v koalicijski pogodbi, prav tako pa se ni odzvalo na nobenega od predlogov sprememb, ki smo jih pripravili v sindikatu. Tudi v tej luči smo se v Svizu povezali s sindikatoma v kulturi, Gloso in Zasukom, skupaj pa smo opozorili na pomanjkanje kadra v javnih kulturnih zavodih, nujnost oblikovanja standardov in normativov tudi za področje kulture, na slabe delovne pogoje, neustrezno vrednotenje dela in vse večjo prekarizacijo. Prav tako smo naslovili nujnost poenotenja pogojev za pridobivanje nazivov ter spremembe Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) v delu o sestavi sveta zavoda in razširitvi pristojnosti le-tega. Skupaj z Gloso in Zasukom smo pred letošnjim kulturnim praznikom pripravili tudi odmevno novinarsko konferenco, na kateri smo kritično izpostavili ključne probleme področja kulture in pričakovanja zaposlenih, da se začnejo razmere urejati takoj. Ministrstvo v novi sestavi je po omenjeni novinarski konferenci začelo svojo aktivnost usmerjati zgolj v položaj samozaposlenih, kjer v delu fiktivnih delovnih razmerij aktivno sodeluje tudi SVIZ, medtem ko problematike zaposlenih v javnih kulturnih zavodih navkljub danim obljubam še ni naslovilo. Predsedstvo sindikalne konference je ministrstvo seznanilo, da ima sindikat pripravljen predlog stavkovnih zahtev, če se kot pristojni ne bodo začeli odzivati in reševati težav, ki so se nakopičile v kulturnem sektorju. Ob tem je predsedstvo Sindikalne konference kulturnih organizacij SVIZ pripravilo tudi predlog nove uvrstitve delovnih mest, iz katerega bo izhajalo v pogajanjih za nov plačni sistem v javnem sektorju. Predsednica sindikalne konference je prenesla tudi informacijo, da je sindikat na področju kulture pridobil nove članice in člane, potekajo pa prizadevanja, da bi mrežo članstva še razširili.