(No title)

Pet pred dvanajsto smo obrnili hrbet nespoštljivemu odnosu do dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Splošna stavka v VIZ 9. marca NI ODPOVEDANA

Včeraj popoldne se je v nekaterih medijih in nemalo zatem še na družbenih omrežjih ‘zavrtela’ (lažnainformacija o odpovedi stavke, ki je napovedana za 9. marec. Omenjeno ne drži. Lansiranje omenjene informacije je bilo očitno v funkciji načrtnega sejanja zmede med zaposlenimi in v javnosti. Ne dvomimo, da bomo v prihodnjih dneh še priča podobnim poskusom in raznovrstnim neprimernim prijemom in podtikanjem.

Kot je bilo včeraj izpostavljeno na naši novinarski konferenci o najslabše plačanih iz plačne skupine J, bo splošna stavka v vzgoji in izobraževanju izvedena, če se z Vlado RS do 9. 3. 2022 ne dogovorimo o razrešitvi stavkovnih zahtev. Do tega trenutka nismo prejeli nobenega vabila na pogajanja, še manj pa predloga za sklenitev stavkovnega sporazuma, zato jasno izpostavljamo: trditve o odpovedi splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, ki je napovedana za dan 9. 3. 2022, so lažna novica! Stavka bo 9. marca izpeljana (če prej ne pride do pogovorov in dogovorov z vlado, v kar pa ob njeni ignoranci upravičeno dvomimo), kot je dogovorjeno in kot jo skupaj z vami skrbno pripravljamo!

Stavka izglasovana z več kot 91-odstotno podporo!

Glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije se je na izredni seji 18. februarja 2022 seznanil z rezultati opredeljevanja članstva sindikata in ostalih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju glede izvedbe splošne stavke v vzgoji in izobraževanju. Z več kot 91 odstotki (37.248 zaposlenih) so se zaposleni odločili za začetek stavke, ki bo izvedena v sredo, 9. marca 2022, če pred tem ne bo prišlo do uresničitve stavkovnih zahtev oziroma zadovoljujočih pogovorov in dogovorov s pristojnimi.

Članice in člani SVIZ-a so se v vzgojno-izobraževalnih zavodih, v katerih je organiziran sindikat, zadnji teden opredeljevali za ali proti izvedbi stavke. K izrekanju o stavki so bili povabljeni tudi nečlani sindikata.

Ker je velika večina glasovala za stavko, se bo ta začela v sredo, 9. marca 2022Stavkovnih zahtev je osem, strnemo pa jih lahko v dve bistveni: prva je zahteva po takojšnji sklenitvi sporazuma o vrednotenju in plačilu dodatnega dela, ki nastaja z obvladovanjem epidemije v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih, druga pa zahteva po zvišanju plač vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju. Vse stavkovne zahteve v celoti si lahko ogledate in preberete na tej povezavi .

Iz sindikata smo nemudoma po seji GsO Vlado RS ter posamezna ministrstva seznanili z odločitvijo članstva ter ostalih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter jim posredovali sklep o razglasitvi splošne stavke na področju vzgoje in izobraževanja, ki se bo začela v sredo, 9. marca 2022. Glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije ugotavlja, da so bili zaposleni v vzgoji in izobraževanju ves čas od začetka epidemije covida-19 soočeni z izrazito povečanimi tveganji in obremenitvami. Ko se je epidemija od začetka tega šolskega leta le še stopnjevala, so bila tudi tveganja zmeraj večja, obremenitve, povezane z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, pa so postale za zaposlene nevzdržne. S skrajnimi napori in ob povečanem tveganju za lastno zdravje se trudijo, da ostajajo vrtci, šole, dijaški domovi in vsi drugi vzgojno-izobraževalni zavodi odprti, da delujejo. Število ur nadomeščanja odsotnih sodelavk in sodelavcev ter število dežurstev se je povečalo čez vsako dopustno mejo, obseg dodatnih nalog pri izvajanju ukrepov, ki jih oblast nedomišljeno in brez jasne strategije hitro spreminja, je postal neobvladljiv. Obljube Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), da bo zavodom, v katerih bo okužb veliko, zagotovilo dodatne zaposlene, so dobesedno izpuhtele v zrak. V SVIZ-u smo v zadnjem letu in pol vedno znova izpostavljali, kako pomembno in nujno je v šolskem prostoru krepiti varnost in zagotavljati zdrave pogoje za delo, in resorno ministrstvo v številnih dopisih in javnih pozivih opozarjali na ključni pomen sekundarnih zaščitnih ukrepov, ki bi pripomogli k bistveno varnejšemu delovanju vrtcev in šol. Naši pozivi k pogovorom, usklajevanju ukrepov in sodelovanju so ostali brez odgovora, ne MIZŠ ne Vlada RS pa nista za to, da bi se varnost zaposlenih in drugih vključenih v dejavnost vzgoje in izobraževanja povečala, naredila praktično nič. Na ministrstvo in vlado smo še januarja letos še enkrat več naslovili zahtevo, da je treba v vzgojno-izobraževalnih zavodih nemudoma razrešiti kadrovska vprašanja, zagotoviti ustrezno plačilo za ekstremne obremenitve in tveganja vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter okrepiti ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v vrtcih in šolah. Do sklenitve dogovora do danes ni prišlo.

Istočasno, ko je vlada zavračala pogovore z zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju, se je s posameznimi skupinami zaposlenih v javnem sektorju na ločenih pogajanjih dogovorila za znatno in trajno zvišanje plač – te se povečujejo v policiji, vojski, zdravstvu. Plače strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju so se zadnjih pet let zviševale nekajkrat počasneje kot v omenjenih skupinah, z aktualnimi zvišanji v zdravstvu, pa so se obstoječa plačna razmerja povsem porušila v škodo učiteljstva, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ter vsega drugega strokovnega osebja v vzgoji in izobraževanju, tudi ravnateljic in ravnateljev. A razvrednoteno ni bilo le pedagoško delo,  enako velja tudi za zaposlene v plačni skupini »J«. Med slednjimi jih vse več – kljub temu, da imajo srednješolsko ali celo višješolsko izobrazbo ter da opravljajo zahtevno in odgovorno delo – prejema zgolj minimalno plačo. V SVIZ zahtevamo, da vlada ponovno vzpostavi ustrezna razmerja med primerljivimi delovnimi mesti, ki jih je z enostranskimi potezami porušila na škodo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Zaradi neodzivnosti in nepripravljenosti Vlade RS na spoštljiv dialog in zaradi ignoriranja legitimnih zahtev zaposlenih v vzgoji in izobraževanju se je Glavni stavkovni odbor SVIZ odločil za stavko!

Po seji Glavnega stavkovnega odbora SVIZ je glavni tajnik predstavil natančnejše rezultate opredeljevanja o izvedbi stavke med zaposlenimi ter dodatne pomembne informacije, povezane s tem.

Za prava pogajanja in ustrezno ovrednotenje dela vseh zaposlenih!

Po včerajšnji izredni seji Glavnega odbora Sindikata, vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (GO SVIZ), na kateri so njegovi članice in člani v luči neodzivnosti resornega ministrstva in Vlade RS pretresali zahteve o ustreznem ovrednotenju dela zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, raziskovanju in kulturi ter se opredeljevali do vprašanja stavke, je glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj danes, 4. februarja 2022, sklepe najvišjega organa sindikata med kongresoma predstavil na novinarski konferenci.

Že v samem uvodu je glavni tajnik navzoče seznanil z odločitvijo 54-članskega glavnega odbora, da bo SVIZ v prihodnjih dneh pozval članstvo v vrtcih in šolah, naj se opredeli o izvedbi splošne stavke v vzgoji in izobraževanju. O stavki se bo tako izrekalo več kot 32.000 članic in članov, k opredeljevanju pa bodo povabljeni tudi nečlani, v približno 760 vzgojno-izobraževalnih zavodih po vsej Sloveniji, v katerih je SVIZ na omenjenih ravneh svojih dejavnosti organiziran. Če se bodo članice in člani v vrtcih in šolah večinsko izrekli za stavko, jo bo sindikat organiziral 9. marca letos, njen potek pa bo usmerjal glavni odbor, ki se je na včerajšnji izredni seji že preimenoval v glavni stavkovni odbor.

V svojih zahtevah, ki jih je mogoče povzeti kot zahtevo po takojšnji sklenitvi sporazuma o ustreznem ovrednotenju in plačilu dodatnega dela, ki ga vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju opravljajo v zdajšnjih izrednih razmerah, povezanih z obvladovanjem epidemije covida-19, ter kot zahtevo po zvišanju plač prav vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, bo SVIZ vztrajal do uresničitve.

Branimir Štrukelj: »Ni mogoče sprejeti, da v zaostrenih razmerah v vzgoji in izobraževanju, ki so povezane z obvladovanjem epidemije covida-19, oblast in ministrstvo ravnata, kot da gre za običajno situacijo. Zaposleni so izčrpani, vse več je bolniških odsotnosti in karanten.«   

Glavni tajnik SVIZ je novinarke in novinarje seznanil tudi z odločitvijo Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti SVIZ, ki je na seji svojega predsedstva včeraj sprejela kategorično zahtevo po takojšnjem dvigu plačnega stropa tudi za zaposlene v znanosti in raziskovanju po vzoru tovrstnega premika za zdravnike in zobozdravnike. Ob tem je še enkrat več izpostavil, da sindikat nikakor ne nasprotuje zvišanju plač zaposlenih v omenjenih poklicnih skupinah, a ne sprejema potez oblasti, s katerimi ta favorizira samo nekatere delavke in delavce v javnem sektorju. Pogajanja, kakršna so bila omogočena v zdravstvu, mora Vlada RS zagotoviti tudi za vse druge poklicne skupine, ki so del javnega sektorja.

V sklepnem delu srečanja z novinarji je Branimir Štrukelj prenesel splošno ogorčenje nad načinom delovanja oblasti, izrazito nespoštljivim odnosom oblasti do zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, na kar so na izredni seji opozorili članice in člani Glavnega odbora. Zaposleni si namreč zelo prizadevajo, da ohranjajo vrtce in šole kot enega ključnih podsistemov družbe odprte, ter tako prispevajo k delovanju celotne družbe, a jim oblast ni pripravljena prisluhniti. Celo več, v pismu, ki ga je kot odgovor na pozive SVIZ pred dnevi na sindikat naslovilo resorno ministrstvo, šolska oblast cinično zanika, da naj bi bile razmere zahtevne, nevarne ali da so obremenitve v vrtcih in šolah ter še zlasti v vzgojnih zavodih skrajne. V luči takšnega odnosa je glavni tajnik sindikata izpostavil še problematiko nesprejemljivo nizkega plačila pomočnic vzgojiteljic, ki je ministrstvo prav tako noče videti oziroma nasloviti, ter opozoril na zahtevne pogoje, v katerih trenutno ob vseh zahtevanih varnostno-zdravstvenih ukrepih in pomanjkanju kadra delajo vodstva šol.

Page 2 of 2212345...1020...Last »