Pregovorne potrpežljivosti zaposlenih v VIZ ni več

Razmere za delo in pouk v vrtcih in šolah postajajo nevzdržne, raven varovanja zdravja zaposlenih se znižuje, za dodatne obremenitve ni zagotovljeno plačilo.Ljubljana, 18. januarja 2022 – V zadnjih dneh, ko se število koronavirusnih okužb povečuje, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) hkrati prejema številčna opozorila in pritožbe zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, da so v vrtcih in šolah razmere vse zahtevnejše in že bistveno vplivajo na kakovost vzgojno-izobraževalnega dela ter povečujejo tveganja za zdravje vseh vključenih v te procese. Članice in člani sindikata povsem upravičeno poudarjajo, da izjeme pri opredeljevanju karanten, ki jih oblast uvaja tudi v šolstvu, pomenijo rahljanje varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb in še dodatno povečevanje tveganj za zdravje zaposlenih, otrok, učenk in učencev ter dijakov in dijakinj. Povsem očitno je, da se vzporedno z zviševanjem števila obolelih na drugi strani merila za varovanje zdravja znižujejo in ožijo, kar je morda v hipnem interesu gospodarstva, nikakor pa ne v interesu obvladovanja in omejevanja širjenja epidemije covida-19 ter varnosti in zdravja vseh vključenih v vzgojno-izobraževalni proces.

Da naj bi se vrtci in šole zapirali zadnji, se je strinjal tudi SVIZ, vendar ob tem vsakokrat znova izpostavil, da pot do tega cilja vodi izključno prek nujne krepitve varnosti in zagotavljanja zdravih pogojev za delo v šolskem prostoru. A podčrtati je treba, da ni oblast za to, da bi se varnost zaposlenih in drugih vključenih v dejavnosti vzgoje in izobraževanja povečala, naredila praktično nič! Medtem ko sindikat že več kot leto opozarja na ključni pomen prezračevalnih naprav, ki bi pripomogle k bistveno varnejšemu delovanju vrtcev in šol, je oblast prepričana v zadostnost naravnega prezračevanja in k temu cinično dodatno pripominja, da imajo vse učilnice okna. Niti to ne drži v celoti. Hkrati v učilnicah kljub večkrat ponovljenim zahtevam sindikata prav tako še zdaj niso nameščene niti pleksi zaščitne pregrade, ki bi tudi pripomogle k zmanjšanju tveganj. Ob zapovedani uporabi mask FFP2, ki je predvidena z jutrišnjim dnem, se SVIZ sprašuje, ali jih je oblast zagotovila dovolj. Prav tako se poraja pomislek, da je slovenska vlada prezrla, da je povprečna starost slovenskega učiteljstva med višjimi Evropi, kar pomeni še dodatna tveganja za težji potek koronavirusne bolezni – ali pa se za to zdravstveno pomembno dejstvo naša oblast sploh ne zmeni? Gre za zdravje ljudi, a odnos vlade do zaposlenih v šolstvu je glede tega omalovažujoč in nedopustno ignorantski!

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju ob zanemarjanju zagotavljanja varnosti in zdravja na delovnem mestu dodatno opozarjajo, da postajajo obremenitve za tiste, ki v zdajšnjih razmerah so v službi, nevzdržne. Število ur nadomeščanj odsotnih sodelavk in sodelavcev se kopiči preko vsake dopustne meje, povečuje se število dežurstev, zmeraj več je dodatnih nalog pri izvajanju ukrepov, ki jih oblast nedomišljeno in brez jasne strategije hitro spreminja. Še zlasti zaostrene so v luči covida-19 že sicer zahtevne razmere v vzgojnih zavodih (v SVIZ so organizirani vzgojni zavodi Mladinski dom Jarše, Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana, Vzgojni zavod Frana Milčinskega Smlednik, Vzgojni zavod Kranj, Vzgojni zavod Planina, Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec, Mladinski dom Maribor, Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora), v katerih tisti zaposleni, ki niso zboleli ali niso napoteni v karanteno, zaradi hudega pomanjkanja osebja in posledično dodatnih obremenitev dobesedno pregorevajo. Obljube Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), da bo zavodom, v katerih bo okužb veliko, zagotovilo dodatne zaposlene, so dobesedno izpuhtele v zrak. V skladu z zapisanim SVIZ na Vlado RS ponovno naslavlja zahtevo, da je treba nemudoma dogovoriti plačilo dodatnih obremenitev, povečanega obsega dela nad tedensko omejitvijo in plačilo nadur za čas obvladovanja epidemije. Sindikat prav tako zahteva, da se za tveganja, ki so jim zaposleni v vzgoji in izobraževanju izpostavljeni, zagotovi sredstva za izplačilo ustreznih dodatkov. Če vlada ne bo takoj poskrbela za normalizacijo razmer, naj se na siceršnjo skoraj pregovorno potrpežljivost zaposlenih v šolstvu v nobenem primeru ne zanaša, ker potrpljenja ni več!
 

VELESLALOM GOLTE 2022 – prestavljen na 12. marec 2022

                                                                     

7. PRVENSTVO ČLANIC IN ČLANOV SVIZ SLOVENIJE

V VELESLALOMU

KDAJ IN KJE?

Tekmovanje bo potekalo  v soboto, 29. januarja 2022, na smučišču Golte. Smučarski center Golte leži nad  Mozirjem, od koder je lep razgled na Savinjsko dolino, Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke.

Spodnja postaja nihalke se nahaja v vasi Žekovec, ki je od Mozirja oddaljena 4 km. (Radegunda 19 c, Mozirje). Tu vas bomo pričakali organizatorji in vas usmerili  proti gondoli, ki vas bo pripeljala do hotela Golte na nadmorsko višino 1410 m.

ČASOVNICA

 • na spodnji postaji nihalke Žekovec vas pričakujemo ob  7.30. uri
 • vodje skupin bodo ob prihodu od organizatorjev prevzele dnevne smučarske karte za smučarje, vozovnice za nihalko za spremljevalce ter za vse  kupone za kosilo 
 • ob 8.30 se bomo zbrali v  kongresni dvorani, kjer se bomo pogreli ob čaju in kavi ter si privoščili zajtrk  
 • smučarski čevlji v kongresni dvorani niso dovoljeni
 • vodje skupin predajo izjavo o izključitvi odgovornosti in prevzamejo  štartne številke (TIMING Golte)
 • ogled proge je za tekmovalce in tekmovalke obvezen
 • tekmovanje bo potekalo na smučarski  progi Blatnik (dolžina 650m) –  dostop do vrha je mogoč z dvosedežnico Smrekovec
 • pričetek tekmovanja ob 10.uri 
 • v ciljni ravnini tekmovalci oddajo štartne številke
 • kosilo s pijačo po izbiri po 11. uri v  kongresni dvorani in na terasi hotela Golte
 • med 11.30 in 13.00 prosto smučanje (tekmovalci prejmejo dnevne smučarske karte in lahko smučajo tudi v popoldanskem času)
 • razglasitev rezultatov ob 13. 30 uri v ciljni ravnini smučarske proge Smrekovec

TEKMOVANJE / PRAVILA

  Tekmovanje bo potekalo v štirih starostnih kategorijah, ločeno po spolu (moški in ženske)

  ekipno po območjih 

1. kategorija: letnik 1966 in starejši

2. kategorija: letnik 1967 do 1976

3. kategorija: letnik 1977 do 1986

4. kategorija: letnik 1987 in mlajši

 Pri posameznikih je 8 kategorij.

 Prvi trije tekmovalci v vsaki kategoriji prejmejo medalje.

Merjenje časov izvaja TIMING Golte; Za ekipno zmago se točkuje enako kot zadnja leta, po sistemu interpolacije.

Zmagovalna ekipa prejme prehodni pokal, ki ga ima v lasti do prihodnjega  8. prvenstva   SVIZ – a v veleslalomu.

Prijavljeni tekmovalci ,  tekmovalke  in spremljevalci morajo biti člani SVIZ- a.

 Tekmovanje v tekmovalnih smučarskih dresih ni dovoljeno.

Organizator tekmovanja je SVIZ OO Velenje, izvajalec tekme Golte d.o.o., obdelava rezultatov TIMING Golte.

Objavljen pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah

Nedavno so bile v Uradnem listu (št. 178/21, od strani 10433 (oziroma strani 43 v dokumentu PDF)) objavljene spremembe in dopolnitve pravilnikov o normativih in standardih s področja srednjega šolstva, in sicer:

– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje  izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, (pripombe SVIZ),

– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom, (pripombe SVIZ),

– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli, (pripombe SVIZ),

– Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, (pripombe SVIZ).

Pravilniki so bili sprejeti v takšni obliki oziroma vsebini, kot jih je MIZŠ prvotno pripravilo in predlagalo/poslalo v javno razpravo. Mnenja in predlogi, ki jih je k posameznim osnutkom pravilnikov prispeval SVIZ, niso bili upoštevani. Naše predloge najdete s klikom zgoraj na povezavo »pripombe SVIZ«.

Dan učiteljev, 5. oktober 2021

Iskrene čestitke ob svetovnem dnevu učiteljev. Praznovanja so lahko različna, najlepša pa so tista, ki zlijejo sedanjost s prihodnostjo. Zaposleni v v vzgoji in izobraževanju to zagotovo znamo in zmoremo.

PROTI POLITIZACIJI JAVNIH VRTCEV IN ŠOL V SLOVENIJISpoštovani člani SVIZ,

v rednih obvestilih GO SVIZ Slovenije, ki smo vam jih minuli teden poslali po e-poti, smo že izpostavili kategorično nasprotovanje sindikata predlagani noveli Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki so jo v Državni zbor RS ob podpori nekaterih združenj občin vložili koalicijski poslanke in poslanci ter med drugim radikalno posega v sestavo svetov vrtcev, šol in dijaških domov. V tokratnih posebnih obvestilih namenjamo temu vidiku novele še posebno pozornost, dodatno pa v obliki plakata prilagamo javni poziv stroke k opustitvi načrta po spremembah dozdajšnje sestave svetov zavodov v vzgoji in izobraževanju. V SVIZ se namreč pozivu v celoti pridružujemo in v skladu s tem napovedujemo, da bo, če bi bila predstavljena novela zakona vseeno sprejeta, najvišji odbor sindikata odločal o vložitvi zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu.

Kot smo vas torej že seznanili, naj bi se v skladu s predlagano novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja koncept sestave svetov zavodov v vzgoji in izobraževanju spremenil tako, da bi ustanovitelj (torej občine in država) dobil v svetu pet mest od skupno enajstih, hkrati pa predvideva zmanjšanje števila zaposlenih z zdajšnjih petih predstavnikov na tri. Bistveno povečanje članov in članic sveta zavoda, ki jih imenuje politika – naj bo ta lokalna ali državna –, preprosto pomeni politizacijo v delovanju šol in vrtcev, ki bo v ospredju ob vsakokratnem imenovanju ravnateljic in ravnateljev. Šole in vrtci bodo postali bojišče političnih strank pri imenovanju ravnateljev, pri čemer bo najpomembnejša lastnost kandidata, da bo prepoznan za »našega,« medtem ko bodo strokovno znanje, sposobnost organiziranja in ostale kompetence drugotnega pomena. Navedeno zagotovo ne vodi drugam kot v poslabšanje kakovosti našega vzgojno-izobraževalnega sistema, iz predloga pa obenem izhaja tudi popolno nezaupanje v slovensko učiteljstvo, in to kljub vsej kakovosti in uspehom, ki jih je izkazalo naše javno izobraževanje.

Na omenjeno so v javnem pismu, kot zapisano, opozorili tudi strokovnjaki in strokovnjakinje za preučevanje in delovanje družbenega podsistema vzgoje in izobraževanja s prvopodpisanim dr. Slavkom Gabrom ter podčrtali, da je zdajšnji koncept sestave svetov zavodov zagotavljal »stabilno vodenje vrtcev in šol in ni le pomembno prispeval k spodbudnim dosežkom našega sistema vzgoje in izobraževanja, ki primerjajo dosežke edukacije (npr. Pisa, Timss, Pirls), ampak tudi k relativno uspešnemu upravljanju z zelo zahtevno situacijo covida-19 v času ne posebej domišljenega zapiranja šol in vrtcev v Sloveniji«. Javni poziv stroke, naj poslanke in poslanci ponovno premislijo o nameravani demontaži javnega sistema vzgoje in izobraževanja ter da naj novele zakona, ki bo otežila že tako zahtevno delo v šolah in vrtcih, ne podprejo, prilagamo v obliki plakata.
V SVIZ, kot smo že omenili, s pozivom v celoti soglašamo, zato bomo storili vse, kar je v naši moči, da omenjeni predlog ne bo sprejet. V skladu z zapisanim Izvršilni odbor SVIZ poziva vse svoje članice in člane, ostale zaposlene v dejavnostih sindikata, starše, dijake ter vse druge državljanke in državljane, da izrazite nasprotovanje poskusu »po oblastnem urejanju enega od zadnjih področij, ki je ubežalo posegom politike v strokovno delo«. Če bi bila predstavljena novela zakona vseeno sprejeta, pa bo izvršilni odbor predlagal Glavnemu odboru SVIZ odločanje o vložitvi zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu.

Page 3 of 2212345...1020...Last »