«

»

MIZŠ dolžno zaščititi zaposlene

MIZŠ DOLŽNO ZAŠČITITI ZAPOSLENE NA SREDNJI ŠOLI ZAGORJE

Ravnanje vodstva šole in zaposlenih v povezavi z zavrnitvijo nošnje mask je bilo do zdaj povsem ustrezno in ga SVIZ v celoti podpira.

Ljubljana, 1. oktobra 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) se je prek svoje sindikalne zaupnice na Srednji šoli Zagorje in predsednice Območnega odbora SVIZ Zasavje seznanil z razmerami na šoli, kjer so dijaki v enem od kombiniranih razredov poklicno-tehniškega izobraževanja zavrnili nošnjo mask.

Po informacijah sindikata se je nošenju mask uprlo 15 dijakov od skupno 290, ki obiskujejo šolo, pod tožbo pa se jih je podpisalo 11. Zaposleni na šoli in ravnateljica vztrajajo pri edinem ustreznem stališču, da je treba predpisane ukrepe in navodila, ki jih sprejema velika večina dijakov in dijakinj, spoštovati. SVIZ na podlagi informacij, ki jih ima, zavrača govorice, da naj bi del učiteljstva dijake podprl, kot povsem izmišljene in neresnične. Ravnanje vodstva šole in zaposlenih je bilo do zdaj povsem ustrezno in ga SVIZ v celoti podpira. Pričakuje, da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v zvezi s tožbami, ki so glede nošenja mask vložene proti šoli, zagotovilo ravnateljici in zaposlenim vso potrebno pomoč. Sindikat MIZŠ hkrati poziva in od njega zahteva, naj aktivno zaščiti zaposlene, ki so zato, ker želijo spoštovati veljavne predpise, izpostavljeni šikaniranju nasprotnikov cepljenja in nošenja mask. SVIZ je zaposlenim na Srednji šoli Zagorje prek sindikalne zaupnice že zagotovil, da jim bo stal ob strani in  jim zagotavljal pomoč, ki bi jo potrebovali.