«

»

PROTI POLITIZACIJI JAVNIH VRTCEV IN ŠOL V SLOVENIJISpoštovani člani SVIZ,

v rednih obvestilih GO SVIZ Slovenije, ki smo vam jih minuli teden poslali po e-poti, smo že izpostavili kategorično nasprotovanje sindikata predlagani noveli Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki so jo v Državni zbor RS ob podpori nekaterih združenj občin vložili koalicijski poslanke in poslanci ter med drugim radikalno posega v sestavo svetov vrtcev, šol in dijaških domov. V tokratnih posebnih obvestilih namenjamo temu vidiku novele še posebno pozornost, dodatno pa v obliki plakata prilagamo javni poziv stroke k opustitvi načrta po spremembah dozdajšnje sestave svetov zavodov v vzgoji in izobraževanju. V SVIZ se namreč pozivu v celoti pridružujemo in v skladu s tem napovedujemo, da bo, če bi bila predstavljena novela zakona vseeno sprejeta, najvišji odbor sindikata odločal o vložitvi zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu.

Kot smo vas torej že seznanili, naj bi se v skladu s predlagano novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja koncept sestave svetov zavodov v vzgoji in izobraževanju spremenil tako, da bi ustanovitelj (torej občine in država) dobil v svetu pet mest od skupno enajstih, hkrati pa predvideva zmanjšanje števila zaposlenih z zdajšnjih petih predstavnikov na tri. Bistveno povečanje članov in članic sveta zavoda, ki jih imenuje politika – naj bo ta lokalna ali državna –, preprosto pomeni politizacijo v delovanju šol in vrtcev, ki bo v ospredju ob vsakokratnem imenovanju ravnateljic in ravnateljev. Šole in vrtci bodo postali bojišče političnih strank pri imenovanju ravnateljev, pri čemer bo najpomembnejša lastnost kandidata, da bo prepoznan za »našega,« medtem ko bodo strokovno znanje, sposobnost organiziranja in ostale kompetence drugotnega pomena. Navedeno zagotovo ne vodi drugam kot v poslabšanje kakovosti našega vzgojno-izobraževalnega sistema, iz predloga pa obenem izhaja tudi popolno nezaupanje v slovensko učiteljstvo, in to kljub vsej kakovosti in uspehom, ki jih je izkazalo naše javno izobraževanje.

Na omenjeno so v javnem pismu, kot zapisano, opozorili tudi strokovnjaki in strokovnjakinje za preučevanje in delovanje družbenega podsistema vzgoje in izobraževanja s prvopodpisanim dr. Slavkom Gabrom ter podčrtali, da je zdajšnji koncept sestave svetov zavodov zagotavljal »stabilno vodenje vrtcev in šol in ni le pomembno prispeval k spodbudnim dosežkom našega sistema vzgoje in izobraževanja, ki primerjajo dosežke edukacije (npr. Pisa, Timss, Pirls), ampak tudi k relativno uspešnemu upravljanju z zelo zahtevno situacijo covida-19 v času ne posebej domišljenega zapiranja šol in vrtcev v Sloveniji«. Javni poziv stroke, naj poslanke in poslanci ponovno premislijo o nameravani demontaži javnega sistema vzgoje in izobraževanja ter da naj novele zakona, ki bo otežila že tako zahtevno delo v šolah in vrtcih, ne podprejo, prilagamo v obliki plakata.
V SVIZ, kot smo že omenili, s pozivom v celoti soglašamo, zato bomo storili vse, kar je v naši moči, da omenjeni predlog ne bo sprejet. V skladu z zapisanim Izvršilni odbor SVIZ poziva vse svoje članice in člane, ostale zaposlene v dejavnostih sindikata, starše, dijake ter vse druge državljanke in državljane, da izrazite nasprotovanje poskusu »po oblastnem urejanju enega od zadnjih področij, ki je ubežalo posegom politike v strokovno delo«. Če bi bila predstavljena novela zakona vseeno sprejeta, pa bo izvršilni odbor predlagal Glavnemu odboru SVIZ odločanje o vložitvi zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu.