«

»

1. Sestanek sindikalnih zaupnikov in zaupnic SVIZ OO Velenje v šolskem letu 2022/ 2023

Sindikalni zaupniki in zaupnice smo se zbrali v pisarni OO SVIZ Velenje prvič v tem šolskem letu. Pregledali smo realizacijo sklepov z junijskega sestanka, ter potrdili zapisnik, komentirali smo aktualne Svizove novice, potrdili smo kandidate za volilne zbore Sindikalnih konferenc in raznih sekcij, nastavili terminski plan aktivnosti, pogledali prvo obvestilo o športnih igrah članov SVIZ, ki bodo v Novi Gorici in se pogovorili o izzivih in težavah, ki bodo morda nastali ob začetku novega šolskega leta.

Spodaj prilagamo nekaj utrinkov s sestanka.