«

»

Izobraževalni seminar za osnovnošolske zaupnike

izobraževalnim seminarjem za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v osnovnih in glasbenih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih se je te dni, 27. in 28. februarja, nadaljeval spomladanski niz SVIZ-ovih seminarjev. V Portorožu je aktualnim informacijam s pogajanj, o zahtevah sindikata za sklenitev stavkovnega sporazuma in napovedi stavke za 13. april, predstavnikoma Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter predavanjem o številnih zanimivih temah prisluhnilo skoraj 320 sindikalnih zaupnic in zaupnikov. Zaupniki so sprejeli tudi poseben poziv Vladi RS in Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, naj začneta takoj reševati pomanjkanje osebja v vrtcih in šolah

Uvodoma je predsednik sindikalne konference (SK) Dušan Nemec pozdravil zbrane sindikalne zaupnice in zaupnike ter izrazil zadovoljstvo, da se je bilo tokrat – po napovedi zadnjega izobraževalnega seminarja pred več kot letom in pol in njegovi odpovedi v zadnjem trenutku zaradi izbruha pandemije – znova moč srečati v živo. Predstavil je dnevni red in kolege povabil k aktivnemu sodelovanju na dogodku, nato pa predal besedo glavnemu tajniku sindikata, ki je spregovoril o najpomembnejših aktivnostih, trenutnih dogajanjih in prihodnjih obetih.

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je izpostavil, da je sindikat skupaj s sindikalnimi zaupniki in članstvom v morda najbolj zahtevnem položaju v zadnjih dveh desetletjih. Snuje se nov plačni sistem v javnem sektorju, obenem pa je SVIZ v intenzivnih pogajanjih z Vlado RS o uresničitvi stavkovnih zahtev oziroma sklenitvi stavkovnega sporazuma. Položaj glede omenjenih vprašanj je zahteven in kompleksen, zato je naloga tako vodstva sindikata kot sindikalnih zaupnikov, da članstvu primerno predstavijo pomembnost trenutka ter ustreznega ravnanja. Kot je znano, je SVIZ nedavno zaradi nezadovoljivega napredka na pogajanjih glede stavkovnih zahtev za 13. april napovedal nov stavkovni dan v vzgoji in izobraževanju. Sindikat bo vztrajal, da se odpravijo nepravične razlike in zaostajanje plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju za prejemki drugih primerljivih poklicev v javnem sektorju. Argumente za te zahteve je glavni tajnik podkrepil s primerjalnimi podatki in zaostajanju plač zaposlenih v šolstvu glede na nekatere druge poklice skozi zadnje desetletje. Tudi vladni izračuni potrjujejo, da je bil indeks rasti povprečne plače v vzgoji in izobraževanju v zadnjih petih letih občutno nižji od rasti v drugih delih javnega sektorja.
Sindikalne zaupnike je zato pozval, naj skupaj s članicami in člani pokažejo vztrajnost in odločenost pri zahtevi za odpravo plačnih neenakosti, naj pokažejo zavzetost in bodo pripravljeni na stopnjevanje aktivnosti, najprej z odločenostjo izvesti nov stavkovni dan 13. aprila letos in na ta dan tudi priti v Ljubljano na množični protestni shod. V podobno nezavidljivem položaju glede prejemkov so sicer tudi ravnatelji, zato je SVIZ že pred časom podprl tudi njihove pobude za dvig plač.

Drugi dan izobraževalnega seminarja so sindikalni zaupnice in zaupniki začeli z zborom sindikalne konference, v uvodu v katero je predsednik le-te Dušan Nemec poročal o dejavnostih v zadnjih nekaj mesecih in se tudi tu dotaknil pogajanj ter nadaljnjih prizadevanj in akcij sindikata za razreševanje oziroma razrešitev stavkovnih zahtev. V tem delu se je med zbranimi sindikalnimi zaupnicami in zaupniki razvila živahna debata ter izmenjava stališč. Sindikalni zaupniki so se natančno seznanili s sklepom z zadnje seje Glavnega stavkovnega odbora (»Drugi stavkovni dan v splošni stavki v vzgoji in izobraževanju bo izveden 13. aprila letos, če pred tem oziroma najkasneje do 8. marca ne bo prišlo do sklenitve stavkovnega sporazuma med SVIZ-om in Vlado RS«) in soglasno potrdili načrtovane aktivnosti in odločenost vztrajati pri zahtevah.

Predsedstvo sindikalne konference je v novem mandatu doslej izpeljalo dve seji, sicer pa člani predsedstva sodelujejo tudi v delovnih skupinah in različnih aktivnostih. Redno se sestaja delovna skupina za pripravo predloga sprememb normativov in standardov, potekajo tudi srečanja delovne skupine za pripravo sprememb Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive ob uvedbi naziva višji svetnik, doslej pa se je odvilo tudi več kot deset krogov pogajanj za sklenitev stavkovnega sporazuma med SVIZ-om in Vlado RS.

Dosedanje usklajevanje predlogov sprememb normativov in standardov na področju osnovnega šolstva in glasbenih šol s šolskim ministrstvom je predstavila strokovna sodelavka sindikata za pravne zadeve Jadranka Zupanc, ki je v nadaljevanju zaupnikom podala tudi nekaj podrobnejših pojasnil in odgovorov na njihove dileme. Zbor SK se je nato nadaljeval še s predstavitvijo poteka aktivnosti v delovni skupini glede uvedbe četrtega strokovne naziva (višji svetnik) in razpravo o splošni spremembi Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Ob koncu zbora pa so sindikalni zaupnice in zaupniki razpravljali še o aktualni problematiki primanjkljaja kadra v vzgojno-izobraževalnem sistemu ter sprejeli Javni poziv Vladi RS in šolski oblasti, naj začneta takoj reševati pomanjkanje osebja v vrtcih in šolah.

Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v predšolski vzgoji se je 28. februarja 2023 sklenil s predavanjem in praktično delavnico o izzivih v komunikaciji, s katerimi se sindikalni zaupniki in zaupnice srečujejo pri svojem delu. Doroteja Lešnik Mugnaioni, ki se med drugim že več kot 20 let ukvarja tudi s problematiko nasilja v delovnih procesih, je ob zgledih nanizala načela spoštljive in nenasilne komunikacije, izpostavila pomen psihološke varnosti na delovnem mestu, pozornost pa v pogovoru z udeleženkami in udeleženci namenila spretnosti medsebojnega poslušanja, reševanju konfliktov in tudi trpinčenju na delovnem mestu.