«

»

Mednarodni dan žensk

Pobudo za praznovanje dneva, ki bi bil posvečen vsem ženskam, je leta 1910 na drugi mednarodni konferenci socialističnih žensk v danskem Koebenhavnu dala nemška komunistka Clara Zetkin (1857-1933), ki se je od leta 1889 javno borila za pravice žensk.

Slika je delo naše članice Alenke Kandrič z Osnovne šole Olge Meglič, Ptuj.

Ob mednarodnem dnevu žensk je tudi tokrat mogoče zaslediti številna opozorila o razlikah v plačilu med moškimi in ženskimi. Kljub napredku na področju enakosti spolov namreč ženske tudi v naprednih družbah še vedno zaslužijo manj. To, da so se razlike v plačah med spoloma v Sloveniji v zadnjih desetih letih povečale, pa je potrdila aktualna študija Univerze v Kaliforniji, v kateri je sodelovala tudi ljubljanska fakulteta za družbene vede.

V omenjeni študiji je bilo ugotovljeno, da so plačne prakse in ovire pri napredovanju krive za to, da ženske v 15 analiziranih državah zaslužijo manj kot moški. Razlogi za to so strukturni (na delovnih mestih) in povezani z osebnimi odločitvami moških in žensk, ki izbirajo različno plačana dela. Ugotovitve, ki so bile objavljene v znanstveni reviji Nature Human Behaviour, po navedbah Fakultete za družbene vede podpirajo potrebo po ukrepih za odpravo razlik in se osredotočajo na enako plačilo za enako delo ter odpravo ovir glede spola pri zaposlovanju in napredovanju.

Generalna skupščina ZN je leta 1977 z resolucijo določila 8. marec kot mednarodni dan žensk. Na ta dan leta 1857 so v New Yorku ženske, zaposlene v tekstilni industriji, protestirale proti nečloveškim delovnim razmeram in nizkim mezdam.

Raziskovalci in raziskovalke so odkrili, da je razlika med spoloma v zaslužku pri osebah, starih od 30 do 55 let, znašala od deset odstotkov na Madžarskem do 41 odstotkov v Južni Koreji. V Sloveniji je bila po podatkih za obdobje 2005–2015 razlika 19 odstotkov. Razlike v plačah med spoloma so se sicer v Sloveniji v desetih letih povečale, pri čemer so k povečanju prispevali ne le procesi razvrščanja, temveč tudi povečanje razlik med spoloma znotraj istih delovnih mest.

Centru za proučevanje organizacij in človeških virov so sicer v decembra 2022 začeli projekt STEP, katerega glavni namen je povečanje transparentnosti plačil in zmanjšanje plačnih razlik med spoloma v Sloveniji. V okviru projekta bodo analizirali ovire in priložnosti za sistemske spremembe, ki bi pripomogle k povečanju transparentnosti na področju plač, pregledali prakse držav EU, ki na tem področju prednjačijo, ter pripravili predlog in akcijski načrt za implementacijo Direktive o transparentnosti plačil v Sloveniji. 

Več o ugotovitvah raziskave Within-job gender pay inequality in 15 countries najdete – na tej povezavi. 

Praznovanje 8. marca je v Sloveniji po letu 1945 postalo splošno, razširjeno v družbi in družini, vključevalo pa je tudi počastitev mater. Po osamosvojitvi države v letu 1991 se je počastitev mater v nekaterih okoljih preneslo na materinski dan, 25. marec.

Želimo lepo praznovanje 8. marca!