Category Archive: Izpostavljeno

Čimprejšnje odprtje in normalizacija delovanja vrtcev – SVIZ pobudo podpira

SVIZ PODPIRA POBUDO PO ČIMPREJŠNJEM ODPRTJU IN NORMALIZACIJI DELOVANJA VRTCEV
Ob vse številčnejšem vključevanju otrok v vrtce dejansko ne gre več zgolj za nujna varstva.


Ljubljana, 20. januarja 2021 – Izvršilni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (IO SVIZ) je na seji v torek, 19. januarja, med drugim obravnaval tudi problematiko naraščanja števila otrok v vrtcih zaradi nujnega varstva. Ob tem se je IO SVIZ seznanil tudi s pozivi članic in članov sindikata k odprtju vrtcev, saj v trenutnih razmerah povečevanja interesa po nujnem varstvu otrok v vrtcih dejansko ne gre več zgolj za nujna varstva, obenem pa številni vrtci močno občutijo kadrovsko podhranjenost in so primorani podaljševati delovni čas zaposlenim v oddelkih, v veliki meri zaradi priporočil NIJZ, ki jih ni moč upoštevati ves čas. IO SVIZ obenem poziva MIZŠ, naj glede na trenutne razmere za vrtce takoj pripravi jasne smernice in navodila.

IO SVIZ se je seznanil s podatki o vključenosti otrok v nujno varstvo, ki so jih zbrali v Skupnosti vrtcev Slovenije. Ti kažejo, da je trenutno v slovenskih vrtcih v nujnem varstvu 28 odstotkov otrok, kar je več kot dvakrat več kot v začetku decembra. Medtem podatki Združenja ljubljanskih vrtcev kažejo, da je bilo v tamkajšnje vrtce v zadnjem tednu lanskega oktobra vključenih sedem, 11. januarja letos pa že 38 odstotkov otrok. Sindikat podpira pobudo po čimprejšnjem odprtju in normalizaciji delovanja predšolske vzgoje za vse otroke, ne le za otroke staršev, ki vrtec nujno potrebujejo zaradi narave svojega dela, kot so jo utemeljili ravnatelji ljubljanskih vrtcev. Ti izpostavljajo, da so predšolski otroci ena najranljivejših skupin, pri kateri se posledice epidemije in spremljajočih ukrepov lahko hitro odrazijo kot stiske in tesnobe otroka oziroma vplivajo na njihovo dolgoročno mentalno zdravje. Enako izpostavljajo in opozarjajo tudi številni razvojni psihologi in strokovnjaki. Obenem podatki o trenutni vključenosti otrok jasno kažejo, da ne gre več za nujno varstvo, temveč je več kot očitna potreba po polnem odprtju vrtcev in vrnitvi otrok vanje.

SVIZ tako soglaša s pozivom k polnemu odprtju vrtcev za vse otroke, ob čemer pa naj se vzpostavi tudi sistem za varno vključevanje vseh otrok. Izpostaviti pa velja, da je zaradi naraščanja števila otrok v oddelkih vedno težje uresničevati priporočila NIJZ glede številčnih normativov in t. i. varnih mehurčkov, zato se sindikat strinja z utemeljitvijo Združenja ljubljanskih vrtcev, da vsak ravnatelj vrtca samostojno smotrno, premišljeno in odgovorno organizira delo ter ga prilagaja dejanski situaciji, potrebam družin in kadrovskim zmožnostim. Že sedaj v marsikaterem vrtcu zaposleni glede na obratovalni čas vrtca podaljšujejo delo v oddelkih tudi preko svojega delovnega časa. Hkrati se povečevanju števila otrok v vrtcih pridružuje tudi kadrovska in organizacijska problematika v njih, saj mnogi zaposleni koristijo pravico do varstva svojih otrok. V luči omenjenega SVIZ meni, da je ob omogočanju vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcih treba izvesti tudi vse potrebne priprave in pripraviti ukrepe za čimprejšnje odprtje tudi še vsaj prve triade osnovnih šol. Težava pomanjkanja kadrov, na katero sicer SVIZ opozarja že mesece, se bo namreč v prihodnjih tednih – če bo prišlo do polnega odprtja vrtcev – zgolj zaostrila, učinkovitih rešitev pa še danes nimamo. Odgovornost leži na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki se kljub številnim pozivom sindikata doslej s predstavniki zaposlenih še vedno ni pripravljeno dogovarjati o rešitvah za posebne okoliščine, v katerih delujejo vrtci in šole v času epidemije. Podobno neurejeno je tudi vprašanje izplačila dodatka za nevarnosti in posebne obremenitve, saj razlike v višini izplačil povsem po nepotrebnem povzročajo dodatno nezadovoljstvo med zaposlenimi.

Manipulacija globoko pod ravnjo predsednika vlade

Janez Janša se je s prirejanjem videoposnetka vnaprej namenil utišati kritična stališča sindikata o napakah, ki jih oblast dela na področju vzgoje in izobraževanja.


Ljubljana, 7. januarja 2021 – Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (GO SVIZ) se je po včerajšnjem sestanku predstavnikov vzgojno-izobraževalne dejavnosti in staršev o ponovnem odpiranju vrtcev in šol sešel na še eni izredni seji ter ocenil potek razprave s predsednikom Vlade RS in odzive nanjo. Članice in člani najvišjega organa sindikata med kongresoma so ugotovili, da se ob poročanjih o sestanku ustvarja napačen vtis, da je bil tisti, ki je zahteval, da se delo v vrtcih in šolah obnovi že prihodnji teden SVIZ, ne pa ministrica prof. dr. Simona Kustec, ki je v imenu vlade to obnovitev napovedovala. S čimprejšnjo obnovitvijo dela v vzgojno-izobraževalnih ustanovah se SVIZ strinja, a zahteva, da stroka pred odpiranjem vrtcev in šola poda oceno, ali je to varno.

GO SVIZ hkrati z ogorčenjem obsoja pritlehno manipulacijo, ki si jo je na včerajšnjem sestanku s prikazom le izbranega dela videoposnetka, na katerem sicer glavni tajnik sindikata sarkastično izpostavlja hipokrizijo oblasti pri sprejemanju ukrepov, privoščil predsednik Vlade RS Janez Janša. Za sestanek, ki ga je sklical sam in nanj povabil tudi predstavnika SVIZ, je predsednik vlade pripravil zmanipulirani posnetek, da bi diskreditiral do vlade kritična stališča sindikata. Predsednik vlade na sestanku ni zavrnil ostrih očitkov SVIZ o številnih napakah, ki jih je oblast v minulih mesecih storila na področju vzgoje in izobraževanja, o neustreznem razumevanju pomena vzgoje in izobraževanja kot ključnih pogojev za ohranjanje normalnega delovanja družbe, se je pa povsem očitno vnaprej namenil utišati kritična stališča z omenjeno nesprejemljivo manipulacijo.  

Vsi, ki so si omenjeni videoposnetek ogledali v celoti in dobronamerno, razumejo, da glavni tajnik SVIZ v njem na sarkastičen način izpostavlja hipokrizijo oblasti, ki govori eno, drugo pa dela, ki sprejema ukrepe, sama pa se jih ne drži. SVIZ je v času, ko je posnetek nastal, opozarjal na zahtevnost in dodatne obremenitve učiteljev in učiteljic, zlasti tujih jezikov in slovenščine, ki morajo šest ur pod masko razlagati in komunicirati z učenci. Kot so sindikat takrat opozarjali nekateri članice in člani, je to še posebej zahtevno za tiste, ki imajo respiratorna obolenje, kot je astma. A SVIZ ni nikoli zahteval, naj učitelji mask ne nosijo, je pa opozarjal, da bi morali zaposlene v vrtcih in šolah zaradi dodatnih obremenitev razbremeniti, še posebej tiste s kroničnimi obolenji.

Bistveno je tudi vedeti, da je izpostavljeni videoposnetek nastal 18. septembra 2020, tj. na dan, ko je minister za notranje zadeve Aleš Hojs, takoj ko je začel s svojim govorom ob interpelaciji v Državnem zboru, snel masko in se pritožil, da pod njo ne more govoriti. Dodatno je ministrica prof. dr. Simona Kustec prav v tistih dneh naslavljala na učiteljstvo pokroviteljske pripombe, da nošenje mask ni nič posebnega, da jih nosimo vsi povsod, sočasno pa so po medijih zaokrožili posnetki s prireditve Olimpijskega komiteja, na kateri sama maske (in v gneči) ni nosila. Legitimno kritiko oblasti, ki se ne drži lastnih pravil, je predsednik vlade Janez Janša, s tem ko je videoposnetek glavnega tajnika SVIZ prekinil na točki, ko slednji opozori na nesprejemljivo ravnanje, v najbolj pritlehni tabloidni maniri zmanipuliral v nasprotovanje nošenju mask. Odveč je dodati, da je omenjeno ravnanje predsednika vlade globoko pod ravnjo, ki sicer pritiče tej funkciji. SVIZ bo na svoji spletni strani www.sviz.si objavil vse posnetke v njihovem izvirniku, da se lahko vsak zainteresirani seznani s premierovimi manipulacijami.

Minister Aleš Hojs se pritožuje, da “težko govori z masko”

Glavni tajnik SVIZ isti dan sarkastično posnema ministra Hojsa in pokaže na hipokrizijo oblasti, ki govori eno, dela pa drugo

Dvoličnost oblasti ponovi ministrica dr. Simona Kustec nekaj dni kasneje, ko zavrne opozorila učiteljstva, da je obremenjujoče in zahtevno izvesti šest ali več zaporednih pedagoških ur pod masko. Pojasnjevala je, da pri zaostreni zapovedi Vlade RS o obveznem nošenju mask v vzgojno-izobraževalnih ustanovah »ne gre za nobeno dramatično zgodbo« ali veliko novost. Po njenih besedah »vsi nosimo maske, vsi vemo, kakšnih razdalj se je treba držati«, skratka, to vsi znamo in zmoremo …

Prirejen posnetek predsednika vlade Janeza Janša, ki ga udeležencem sestanka o odpiranju šol pokaže po kritičnem nastopu glavnega tajnika. Posnetek se konča takoj, ko glavni tajnik sname masko, kar postane podlaga premierove izmišljene obtožbe, da glavni tajnik sindikata demonstrativno snema masko, ker je proti njenemu nošenju. Zmanipulirani posnetek je predsednik vlade prinesel na sestanek z očitnim namenom, da kompromitira stališča SVIZ, ki jih je dan pred tem sprejel Glavni odbor  (čas za ogled v posnetku spodaj: 50:30 in 1:03:30).

https://www.facebook.com/watch/live/?v=229206982037998&ref=watch_permalink

SVIZ za čimprejšnjo, a varno vrnitev v vrtce in šole

Sindikat je v celoti pripravljen sodelovati v aktivnostih za ponovno odprtje vzgojno-izobraževalnih zavodov.
 

Ljubljana, 6. januarja 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je v luči priprav na današnje srečanje predstavnikov vzgoje in izobraževanja s predsednikom Vlade RS v torek, 5. januarja, na daljavo izpeljal sejo svojega Glavnega odbora kot najvišjega organa sindikata. Članice in člani GO SVIZ so pozdravili dejstvo, da je SVIZ po skoraj desetih mesecih končno dobil priložnost, da premieru predstavi stališča in poglede več kot 70 odstotkov vseh zaposlenih v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, ki so včlanjeni v SVIZ, na aktualne razmere v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru.

SVIZ se zavzema za čimprejšnjo vrnitev v vrtce in šole, ki pa mora biti pripravljena tako, da bodo tveganja za zaposlene in druge udeležence vzgojno izobraževalnega procesa pod nadzorom in še sprejemljiva. Na vzgojiteljice in njihove pomočnice v vrtcih, na učiteljstvo ter drugo strokovno in tehnično osebje v šolah se starši, učenci, dijaki in javnost lahko zanesejo, da se bodo dela lotili zavzeto, odgovorno in z veseljem. Jasno je, da tveganj ni mogoče povsem izločiti, a je treba hkrati izpostaviti, da Vlada RS v času enega od najdaljših zaprtij šol v Evropi ni storila nič, da bi bile naše vzgojno-izobraževalne ustanove v zdajšnjih razmerah bolje pripravljene na ponovno odprtje: nič ni bilo urejenega glede dodatnega prezračevanja prostorov, niso bile, denimo, postavljene pleksi pregrade ali druge fizične prilagoditve v razredih, ni zagotovljenih dodatnih prostorov, ki bi omogočili omejiti stike, ni enojnih miz, medtem ko se na vse zahtevne naloge, ki vse vpletene čakajo pri saniranju negativnih učinkov izobraževanja na daljavo, še niti ne pomisli. 

Vlada je bila do pozivov in stališč učiteljev praktikov, do znanja in praktičnih izkušenj, ki jih le-ti imajo, do zdaj povsem brezbrižna. Opozorila sindikata in predloge je skoraj v celoti prezrla. Niti spomladi, ko so se vrtci in šole zaprli, niti junija, ko so se spet odprli, vlada SVIZ-a ni vprašala nič. Enako se je ponovilo ob ponovnem jesenskem zaprtju vzgojno-izobraževalnih ustanov. Jasno je, da je ta podcenjujoči odnos vlade, nespoštovanje do praktikov v vrtcih in šolah, prispeval h krepitvi nezaupanja do oblasti, kjer največjo odgovornost za izjemno visoko stopnjo nezaupanja med šolniki, od vrtcev do univerz, od ravnateljev, strokovnega in tehničnega osebja nosi resorna ministrica dr. Simona Kustec.

A aktualne razmere so preresne, da bi gojili zamere – čeprav je premier tudi na današnjem srečanju načrtno zavajal in ponavljal neresnice glede pozivov o (ne)nošenju mask ter manipuliral s posnetkom glavnega tajnika SVIZ, ko je ta po zgledu (ne)odstopljenega notranjega ministra zgolj pokazal, kako »težko je govoriti z masko« ne le zgolj nekaj minut, temveč v šoli vsakodnevno več ur –, zato je SVIZ pripravljen sodelovati z vlado pri odpiranju šol; vrtci so tako odprti. SVIZ bo, v dobro vseh v naši družbi, prispeval vse, kar je v njegovi moči, da bo obnovitev delovanja šol in vrtcev varna, vzgojno-izobraževalni proces pa izpeljan kakovostno. Glede tega je sindikat tudi pripravljeni prevzeti odgovornost in konstruktivno sodelovati z vlado. Ni pa pripravljeni prevzemati odgovornosti za samo odločitev o odprtju šol in vrtcev. Slednjo mora nase v celoti prevzeti vlada in ni dopustno, da jo poskuša del prevaliti na ravnatelje in zaposlene v vrtcih in šolah! Skupne izjave o postopnem ponovnem vračanju v vzgojno-izobraževalne ustanove v času covid-19 razmer v obliki, kot jo trenutno predlaga MIZŠ, SVIZ ne more podpisati, ker je izpraznjena vsebine, je pa sindikat k njej posredoval dopolnitve – tudi o ovrednotenju varnostnih tveganj za zaposlene, o prostovoljnosti testiranj in dodatnih sredstvih, ki jih izobraževanje potrebuje za kadre, za prilagoditve izobraževanja, za dodatne prostore.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) oziroma strokovno skupino epidemiologov, infektologov in mikrobiologov za zajezitev obvladovanja epidemije covid-19 SVIZ poziva, naj takoj javno oceni varnostna tveganja in tveganja za zdravje, ki bodo nastopila po obnovitvi delovanja šol in vrtcev v celoti. Takšna ocena bi bila potrebna že pred obnovitvijo pedagoških procesov za otroke s posebnimi potrebami. SVIZ stroki in znanosti v celoti zaupa, zato pričakuje objektivno evalvacijo razmer, v katerih bomo pred odprtjem vrtcev in šol.

Aroganca, nekompetentnost in žaljiva ukazovalnost oblasti pri testiranju učiteljstva

Avtoritarno ukazovanje vladnih predstavnikov je preseglo vsako mejo!Ljubljana, 28. decembra 2020 – Način, na katerega je vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin učiteljstvo v soboto popoldne na praznični dan samostojnosti in enotnosti nagnal na testiranje, je nedopusten, žaljiv in oblastniško aroganten. Predstavnik Vlade RS je vzgojiteljem in učiteljem zažugal, da se morajo 2. in 3. januarja, na dela prosta dneva, testirati, sicer v ponedeljek, 4. januarja, ne bodo smeli priti na delovno mesto v vrtec ali učiti v šoli. Medtem ko tudi ministrica za izobraževanje že dva tedna po vseh medijih napoveduje, kako se bo ob idealnih razmerah pouk za prvo triado v šolah obnovil 4. januarja, Sindikatu, vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), ki je reprezentativni predstavnik interesov preko 70 odstotkov vseh zaposlenih v vrtcih in šolah, tega doslej ni omenila niti z besedo.

Kako naj bi izgledala vrnitev v vrtce in šole, se s SVIZ-om ni pogovarjal ali usklajeval nihče. Tudi manj kot teden dni pred tem – z vključenimi prazničnimi dnevi pred nami! – o tem ne sindikat niti širša javnost ne ve nič. Tudi glede vprašanja omenjenih testiranj je SVIZ seznanjen zgolj iz izjav vladnega govorca minuli vikend, čeprav je SVIZ že v minulih mesecih večkrat predlagal razpravo (tudi) o teh vprašanjih in se je tudi zavzel za prioritetno (a prostovoljno) cepljenje zaposlenih v izobraževanju. SVIZ se sprašuje, ali obstaja pravna podlaga, da se učiteljstvu preprosto ukaže, da mora iti v prostem času na testiranje?! Kam? Na točke, kjer se opravljajo množična  testiranja? Bodo čakali v vrstah? Bodo dobili povrnjene potne stroške? Je to del njihovih delovnih obveznosti? So to nadure na dela prost dan oziroma v nedeljo? Kaj se bo zgodilo s tistimi, ki se ne bodo uspeli ali se ne bodo želeli testirati? Jih bo oblast zaprla? Bodo izgubili službo?

To avtoritarno ukazovanje je preseglo vsako mejo! Z zaposlenimi v vrtcih in šolah predstavniki vlade – od vodje vladne posvetovalne skupine dr. Mateja Lahovnika do govorcev in ministrov – ravnajo, kot da so brezpravna raja, ki naj brez pomisleka izvrši, kar se ji ukaže, sicer pa naj drži jezik za zobmi, ker namesto njih zanje misli režim?! In v temelju te arogantne, ukazovalne, a obenem skrajno zmedene in destruktivne politike, ki že pol leta zavrača vsakršno vsebinsko dogovarjanje z učiteljstvom in ki povsem ignorira praktike ter vodstva šol in vrtcev, je ministrica dr. Simona Kustec. Njen včerajšnji nastop v oddaji Politično na nacionalni televiziji je zgolj odlična (in hkrati žalostna) ilustracija te nekompetentnosti. SVIZ zahteva, da se o načinu in pogojih testiranja učiteljstva – ki ga SVIZ ne zavrača, temveč spodbuja – šolske oblasti dogovorijo s SVIZ in da se zdajšnji ukaz o testiranju 2. in 3. januarja prekliče do dogovora s sindikatom.

Ob vsej zmedi, ki jo s svojimi izjavami povzročajo predstavniki Vlade RS, pa SVIZ opozarja, da odločitev o začetku pouka v prvi triadi s 4. januarjem 2021 sploh še ni niti sprejeta! SVIZ predlaga, naj vlada glede na aktualno epidemiološko situacijo najprej sploh odloči, kako bo z odprtjem osnovnih šol, nato pa sprejme ustrezne pravne podlage, vse potrebno ustrezno in pravočasno skomunicira z vsemi deležniki in, upoštevaje praznične in dela proste dni, postavi bolj realen termin ter na delovne dni organizira opravljanje hitrih testov.

Sestanek sindikalnih zaupnikov OO Velenje

Video sestanka sindikalnih zaupnikov in zaupnic našega območja se je udeležil tudi glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj, ki je prisotne seznanil s sindikalnimi aktivnostmi in z neobstojem socialnega dialoga pri sprejemanju PKP7. Sviz in drugi sindikati ostro nasprotujejo nameri vlade, da zamrzne dvig minimalne plače.

Page 4 of 20« First...23456...1020...Last »