Category Archive: Nerazvrščeno

Pravno svetovanje

Skupaj zmoremo več


Modra zavarovalnica
 že vsa leta delovanja podpira dobrodelne dejavnosti, ki pomagajo ustvarjati boljše pogoje na področju izobraževanja in zagotavljajo vlaganje v znanje ter razvoj otrok in mladostnikov. Ob koncu pravkar minulega leta smo se njihovi zadnji akciji zbiranja informacijsko-komunikacijske opreme za potrebe pouka na daljavo pridružili tudi v SVIZ. Na tem mestu se zahvaljujemo predsednicam in predsednikom območnih odborov SVIZ Posavje, Pomurje, Koroška, Bela krajina in Zasavje ter tamkajšnjim sindikalnim zaupnicam in zaupnikom za pomoč pri tem, da so računalniki prišli v prave roke.

V nadaljevanju delimo sporočilo, ki so ga ob robu omenjenega dobrodelnega projekta zbiranja rabljene računalniške opreme pripravili pri Modri zavarovalnici.

»Za vse nas je bilo letošnje leto posebno leto, s številnimi izzivi in stiskami. Učenje v šolskih klopeh je zamenjal pouk na daljavo. Številne osnovne šole po Sloveniji in njihovi učenci še  vedno nimajo dovolj računalniške opreme za izvajanje šolanja na daljavo.

Modra zavarovalnica že vsa leta delovanja podpira dobrodelne dejavnosti, ki pomagajo ustvarjati boljše pogoje na področju izobraževanja in zagotavljajo vlaganja v znanje ter razvoj otrok in mladostnikov. Zato smo se odzvali  na potrebe osnovnošolcev in organizirali dobrodelni projekt zbiranja rabljene računalniške opreme. K sodelovanju smo povabili tudi svoje poslovne partnerje in jih zaprosili, da odstopijo rabljeno računalniško opremo. Za vse ostalo pa smo poskrbeli na Modri. Dogovorili smo se za celovit servis zbrane opreme in pokrili vse nastale stroške servisiranja, trajnega izbrisa podatkov, dokupa manjkajočih ali okvarjenih delov opreme ter namestitev operacijskega  sistema Windows 10. Vso zbrano računalniško opremo smo na ta način ustrezno pripravili za nadaljnjo uporabo in organizirali dostavo do izbranih šol.

Pri manjkajoči opremi nam je na pomoč priskočil tudi Sindikat vzgoje in izobraževanja Slovenije (SVIZ). SVIZ je poskrbel tudi za seznam tistih osnovnih šol, ki opremo najbolj potrebujejo. Po podatkih sindikalnih zaupnikov predvsem v nekaterih manj razvitih regijah še vedno veliko otrok nima zagotovljenih pogojev za šolanje na daljavo.

Donacijo rabljenih računalnikov in računalniške opreme so poleg Modre omogočili Barko, d. o. o., Delavska hranilnica d. d., Ekvilib Inštitut, Elektro Maribor, d. d.  Informatika, d. o. o. Maribor, I-TLC, d. o. o. in SVIZ Slovenije. Skupaj smo zbrali 63 računalnikov. Prvi del računalnikov smo šolam dostavili 9. decembra, preostanek pa 23. decembra 2020. Računalnike je prejelo 32 šol iz Posavja, Pomurja, Koroške, Bele krajine in Zasavja.

Iskrena hvala vsem, ki ste se odzvali in podprli dobrodelni projekt. Skupaj smo prispevali k izboljšanju pogojev izobraževanja osnovnošolcev in 63 otrokom omogočili šolanje na daljavo.«

Modra zavarovalnica, d. d.

Kako okrepiti učiteljski poklic

Vsaka štiri leta ETUCE (Evropski sindikalni odbor za izobraževanje) izpelje svojo konferenco, na kateri razpravlja in odloča o prioritetah in politikah, načelih delovanja in programu za prihodnje štiriletno obdobje, sprejema poročilo o aktivnostih, finančno poročilo in finančni načrt, izvede pa tudi volitve predsednika, podpredsednikov (šestih; ti skupaj s predsednikom in evropskim direktorjem sestavljajo t. i. Bureau oziroma izvršilni odbor ETUCE) ter članov odbora (v njem ima vsaka država po enega predstavnika, srečuje se dvakrat letno). Poudarek vsakokratnih konferenc je vprašanje vloge sindikatov v izobraževanju pri reševanju izzivov, pomembnih za prihodnost Evrope.

Tokratna konferenca ETUCE bo izvedena 1. in 2. decembra, zaradi znanih razlogov – in prvič v zgodovini – pa zgolj kot virtualni dogodek. Delegati iz organizacij, članic ETUCE-ja, ki predstavlja več kot 11 milijonov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, bodo razpravljali o množici vprašanj, povezanih s preštevilnimi izzivi sodobnega časa in trenutnih okoliščin, in sprejemali pomembne odločitve. Izpeljane bodo, kot omenjeno že uvodoma, tudi volitve vodstvenih organov ETUCE. Za članstvo v izvršilnem odboru se poteguje tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, ki je član ETUCE Bureau-ja že v aktualnem iztekajočem se mandatu.

Kriza, povezana z boleznijo COVID-19, močno pri-zadeva naš vsakdanjik in naša življenja, delo in vzgojno-izobraževalne sisteme na splošno. V izobraževalnem sektorju je aktualna globalna kriza zgolj zaostrila in v ospredje porinila težave in izzive, ki so obstajali že davno pred tem. Govorimo o naraščajoči neenakosti, zmanjševanju javnih vlaganj v sistem, privatizacijo in uvajanje tržnih mehanizmov, ki spodkopavajo kakovost izobraževanja. Na udaru sta tudi socialno partnerstvo in socialni dialog, očitno je pomanjkanje celovitih pristopov do vprašanj uvajanja novih tehnologij in digitalizacije v izobraževanju, vzgojitelji, učitelji in drugi zaposleni v vrtcih in šolah pa so se zaradi trenutnih razmer znašli pod številnimi pritiski in v stiskah.

Tokratna konferenca je priložnost za organizacije, članice ETUCE, za razprave in sprejem strategij o tem, kako se spoprijeti z obstoječimi in prihodnjimi izzivi učiteljskega poklica. Delegati bodo opredeljevali načine, na katere lahko sindikati s področja vzgoje in izobraževanja sodelujejo pri uveljavljanju družbenih sprememb, zlasti na najpomembnejših področjih (okoljsko skladen trajnostni razvoj, aktivno demokratično državljanstvo, enakost in vključenost). Za sprejem na konferenci je pripravljena resolucija, ki se nanaša na zavezanost sindikatov, da se dejavno vključijo v uveljavljanje družbenih sprememb, ki temeljijo na pravičnosti, enakih možnostih, kakovostnem izobraževanju in močnem socialnem dialogu. Resolucija se dotika potrebe po ohranjanju sindikalnih aktivnosti in boja za temeljna načela demokracije, solidarnosti, enakosti, trajnosti in spoštovanja sindikalnih ter človekovih pravic, še zlasti v okoliščinah pandemije ter ozračju neoliberalnih politik in nacionalističnih diskurzov, katerih poglavitni cilj je razdvajanje.

Na ETUCE-jevi konferenci bodo nastopili tudi številni priznani govorci, med njimi Maryia Gabriel, evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade, Vivianne Hoffmann, namestnica generalnega direktorja Direktorata Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, dr. Stefanie Hubig, predsednica sveta ministrov za izobraževanje nemških zveznih dežel, in in David Edwards, generalni sekretar Izobraževalne internacionale (Education International).

PRED ODPRTJEM VRTCEV IN ŠOL MIZŠ IGNORIRA OPOZORILA SVIZ IN ZAVRAČA DOGOVOR O VREDNOTENJU PRESEŽNEGA DELA IN VARNOSTNO-ZDRAVSTVENIH TVEGANJIH

Ljubljana, 15. maja 2020 – Kljub eksplicitnemu soglasju na sredinem nujnem sestanku o odpiranju vrtcev in šol med MIZŠ in SVIZ, da se bodo predstavniki ministrstva in sindikata danes sestali in dogovorili o vrednotenju presežnega dela in tveganjih za zaposlene, je MIZŠ prelomilo besedo in odstopilo od sestanka. SVIZ je na sredinem sestanku vztrajal, da se je potrebno vnaprej dogovoriti o vrednotenju tega dela, ker bo sicer po posameznih zavodih prišlo do neupravičenih razlik v izplačilih zaposlenim. SVIZ in MIZŠ sta soglašala, da SVIZ pripravi predlog dogovora, ki bi ga nato ministrica in sindikat poskusili uskladiti in parafirati na sestanku, dogovorjenem za danes, 15. maja, ki naj bi bil ob 13. uri. SVIZ je izpolnil dogovorjeno in predlog dogovora včeraj posredoval ministrstvu ter hkrati zaprosil za potrditev petkovega sestanka. Potrditve sestanka že včeraj ni bilo, na današnji seji ESS pa je ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec predsedniku KSJS in glavnemu tajniku SVIZ potrdila, da do sestanka ne bo prišlo. Očitno je, da MIZŠ zavrača že zgolj pogovore s sindikatom, ki zastopa prek 70 odstotkov vseh zaposlenih v vrtcih in šolah. To pomeni, da MIZŠ in Vlada RS zaposlenim pred obnovitvijo dela v vrtcih in šolah odreka pravico, da se v skladu s konvencijami Mednarodne organizacije dela z oblastmi dogovarja o ceni dela! Za demokratično državo, ki spoštuje socialni dialog, je to povsem nesprejemljivo.

Ignoriranje socialnega dialoga in poskusi marginaliziranja sindikatov so tudi sicer značilni za aktualno vlado, a SVIZ ne pomni, da bi že kadarkoli prej katerikoli minister ali ministrica za izobraževanje tako brezsramno ignoriral legitimne zahteve zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. V torek, 19. 5. 2020, se bo sestal Izvršilni odbor SVIZ, ki bo razpravljal o izrednem sklicu Glavnega odbora SVIZ – najvišjega organa sindikata med kongresoma –, da se opredeli do ravnanja ministrice, dr. Simone Kustec.

SVIZ 30 let za interese zaposlenih

SVIZ ŽE 30 LET USPEŠEN PREDSTAVNIK INTERESOV ZAPOSLENIH

Vloga sindikata in pomen socialnega dialoga pridobivata na pomenu in bosta nedvomno ključna tudi pri premagovanju posledic ekonomske in socialne krize, ki spremljata aktualno epidemijo.

Ljubljana, 15. maja 2020 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) na današnji dan obeležuje 30 let, odkar organizirano uspešno zastopa zaposlene na omenjenih področjih in v javnem sektorju nasploh. Od 15. maja 1990, ko je bila sprejeta odločitev o oblikovanju samostojnega sindikata in v zametkih že sprejet tudi statut, se je SVIZ okrepil kot visoko reprezentativen predstavnik interesov več kot 37.000 delavk in delavcev ter v tem času poskrbel za pomembno izboljšanje položaja zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi. Njihove pravice so bile prav ves čas delovanja SVIZ na preizkušnji, svojo 30. obletnico pa največji sindikat v javnem sektorju v Sloveniji v luči aktualne epidemije obeležuje sredi intenzivnih prizadevanj za ohranitev položaja delavk in delavcev v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi, v preprečevanju kršitev iz delovnih razmerij ter v še povečani skrbi za varnost in zdravje zaposlenih na njihovih delovnih mestih.

Potrjuje se, da se pomen socialnega dialoga in vloga sindikata skozi čas tako nista zmanjšala, temveč še pridobivata na pomenu in bosta nedvomno ključna tudi pri premagovanju posledic ekonomske in socialne krize, ki sta pospremili epidemijo. SVIZ bo tudi tokrat z vsemi sredstvi, ki so mu na voljo, odločno nastopil proti morebitnim nameram po zniževanju stroškov v javnem sektorju, zmanjšanju števila zaposlenih in privatizaciji javnega sektorja, proti katerim se je bil sindikat primoran vztrajno boriti tudi po zadnji veliki krizi leta 2008. Trenutne okoliščine epidemije covid-19, ko je na področjih delovanja SVIZ resničnost postala šola na daljavo, ko so kulturne ustanove zaprla svoja vrata, ko imamo priložnost spremljati, kako pomembna je vrednost znanosti in znanstvenega raziskovanja, sindikat utrjuje v prepričanju, da ni mogoče spregledati dragocenosti kakovostnih javnih storitev, ki jih v Sloveniji nedvomno imamo vzpostavljene. SVIZ bo tudi naprej usmerjal vse svoje znanje in trud v to, da se bodo javne službe kot nenadomestljivo skupno javno dobro še okrepile.  

SVIZ je z aktivno podporo svojega članstva v času od ustanovitve pred 30 leti že ničkolikokrat dokazal, da se je kot visoko organiziran sindikat z odločnostjo, medsebojnim sodelovanjem, solidarnostjo in strpnostjo sposoben uspešno spoprijeti z najtežjimi izzivi. Tudi v trenutni preizkušnji bo SVIZ v skladu s temeljnimi načeli in cilji svojega delovanja – enako, kot je to storil tudi ob prejšnji okrogli obletnici pred desetimi leti – po sklepu s seje Izvršilnega odbora SVIZ namenil solidarnostna sredstva svojim članicam in članom, ki potrebujejo pomoč, in nekaterim organizacijam, ki delujejo na področjih, povezanih z dejavnostjo sindikata.

Page 1 of 41234